Webinar peger på fremtidige indsatser til at fremme bevægelse og motorisk udvikling i dagtilbud

22. november 2021

KL, DIF og FIIBL er i november måned gået sammen om en række webinarer, som skal være med til at skabe udvikling inden for idræt og bevægelse i dagtilbud, hvor viden og praksis går hånd i hånd. På de tre gennemførte webinarer, er der præsenteret og diskuteret den nyeste og bedst tilgængelige viden på området, hvor både forskere og praktikere har afholdt oplæg. 

På webinarrækkens sidste webinar, afholdt d. 18/11-2021, blev opmærksomheden rettet mod videndeling af et eksisterende projekt og mulige fremtidige indsatser. Nu er målet, at den fremlagte viden og dialogen mellem forskning og praksis skal danne afsæt for mulige fremtidige tiltag, videnopbygning og praksistiltag. 

I nedenstående præsenteres en kort sammenfatning af den præsenterede viden og de pointer, som blev fremlagt. Du kan også se oplægget fra webinaret. 

Oplæg: Active Learning Norwegian Preschool(er)s (ACTNOW)

Eivind Aadland, projektleder for Active Learning Norwegian Preschool(er)s (ACTNOW) præsenterede forskningsprojektet ACTNOW, som inkluderer ca. 40 børnehaver i Norge. Målet med projektet er at øge børnehavebørnenes aktivitetsniveau for at give dem de bedste forudsætninger for et fysisk aktivt liv med optimal motorisk udvikling. Eivind fremlagde først den videnskabelig baggrund for studiet og bevægelsens sammenhængen med børnenes motorik, sundhed og kognition.     

Læs mere ...

Helt konkret har ACTNOW arbejdet med udvikling af bæredygtige kompetenceudviklingsmodeller, som er tilpasset de enkelte børnehaver, og som er tæt koblet til den daglige praksis. Her anvendes en simpel teori om forandring, som opstiller tre måder at gøre hverdagen i dagtilbuddene mere fysisk aktive på:

 

  • Indfør noget nyt  
  • Gør mere af det, som fungerer godt 
  • Gør det du gør, med højere kvalitet 

ACTNOW har fokus på synergier mellem sundhed, leg og læring i børnehaverne med fire kernekomponenter:  

 

  • Fysisk aktivitet med moderat til høj intensitet 
  • Motorisk udfordrende aktiviteter 
  • Kognitivt engagerende fysisk aktive lege 
  • Fysisk aktiv læring 

I ACTNOW undersøges både implementering af indsatsen og effekten på børnenes fysiske aktivitet, kropssammensætning, motoriske udvikling, kognition og koncentration. Resultaterne er dog ikke klar endnu.  

Se oplæg fra webinaret

Oplæg: Eivind Aadland
Professor, Institutt for idrett, kosthald og naturfag, The Western Norway University of Applied Sciences.

I sit oplæg præsenterer Eivind erfaringerne med interventionsprojektet Active Learning Norwegian Preschool(er)s (ACTNOW) og give perspektiver på, hvordan fremtidige indsatser skal udføres. 

Scroll to Top