1 / 4

UDFORSK

For at få et tilstrækkeligt vidensgrundlag, starter implementeringsprocessen med en udforskning af området.

For at få et tilstrækkeligt vidensgrundlag, starter implementeringsprocessen med en udforskning af området. Det kan fx være internt, hvor I afdækker kommunens nuværende bevægelsestilbud og indsatser for børn og unge med bevægelseshandicap.

For til slut at stå med den bedst mulige nye eller justerede indsats er hjørnestenen i udforskningsfasen en systematisk kortlægning af, hvad det er for en udfordring I står med – efterfulgt af en systematisk indsamling af viden og erfaringer, I med særlig fordel kan trække på i de følgende implementeringsfaser. Til at hjælpe i den proces kan I stille jer selv følgende spørgsmål:

 • Hvad finders der af nuværende tilbud og indsatser for børn og unge med bevægelseshandicap - hos os selv eller i andre af landets kommuner?

 • Findes der intern viden og erfaringer med lignende udfordringer?

 • Hvordan er lignende udfordringer blevet løst hos os selv eller andre steder?

 • Hvilken evidens (ekstern viden og erfaringer) kan vi fremsøge?

 • Hvor stærk er den evidens og kan vi direkte bruge noget derfra til lokal videreudvikling?

 • Hvor relevant og potentiel effektiv er den nuværende bedst tilgængelige viden i forhold til vores problemstilling?

En del af udforskningen er også at identificere relevante samarbejdspartnere, fordele opgaver og ansvar mellem involverede partnere samt afklare, hvilke ressourcer (tid, viden, kompetencer, materialer, økonomiske midler m.v.), der er til rådighed. Dernæst er det vigtigt at afklare kapaciteter hos involverede partnere – det kan fx være evner og motivation til at tage del i implementering af de nye indsatser.

Grundlæggende, handler det om at klarlægge de strukturer og ressourcer, der skal understøtte implementering. Et vigtigt element i den proces kan være at undersøge forandringsparatheden hos dem og de organisationer, der skal får det til at ske. I kommunerne kan det fx være den specifikke forvaltning, der står for at forvalte rammerne for idrætstilbud i lokalsamfundet samt for udformningen af idrætspolitikker og -indsatser. I kan med fordel følge nedenstående tjekliste i klarlægningen af de strukturer og ressourcer, der er brug for:

 • Hvilke nøglepersoner skal involveres i implementeringsprocessen?

 • Råder disse nøglepersoner over de rette kapaciteter og vidensmængder? Hvis ikke, indeholder vores plan så mulighed for fx kompetenceudvikling?

 • Er nøglepersonerne motiveret til at involvere sig i implementeringsprocessen? Og i hvilket omfang passer indsatsen med fx organisationens/afdelingens gældende målsætninger og ambitioner?

 • Er vi i stand til at foretage de nødvendige ændringer af vores eksisterende organisatoriske processer og strukturer – som for eksempel ændring i timeressourcer og mødestrukturer?

 • Hvilken type administrativ kapacitet er der brug for? Og hvem leverer den?

 • Hvilken type af teknisk support er der brug for, for at kunne levere det nye tiltag?

 • Hvordan vil vi indsamle, analysere og videreformidle informationer om implementeringsprocessen? Og hvem bør stå for det?

 • Er indsatsen afhængig af eksterne samarbejdspartnere?

 • Kan vi med fordel sløjfe, nedskalere eller pause andre aktiviteter for at afgive plads, tid og kapacitet til at understøtte fuld implementering af den nye indsats – med henblik på at høste den fulde effekt af det, der ofte er en omfattende igangsættelsesproces?

Scroll to Top