Udeskole under Covid-19

Erfaringer fra indskolingen i et tværprofessionelt perspektiv 

2021 – 2023

Projektet Udeskole under Covid-19 har til formål at undersøge, hvilke erfaringer lærere og pædagoger i indskolingen har gjort sig med udeundervisning og udeaktiviteter under Covid-19.

Landets lærere og pædagoger fik med genåbningen af skolerne under Covid-19-pandemien en tvungen opgave – nemlig at varetage udeundervisning og udeaktiviteter som led i at mindske smitterisikoen. Som følge af denne øgede opmærksomhed på at lave skole udendørs, er det relevant at komme tættere på det pædagogiske personales praktiske, pædagogiske og didaktiske erfaringer med at gennemføre anden skolehverdag.

I dette forskningsprojekt ønskes at få indsigt i indskolingslæreres og skolepædagogers erfaringsviden med afsæt i følgende undersøgelsesspørgsmål: Hvad erfarer klasseteamet (lærere og pædagoger) som henholdsvis muligheder, understøttende faktorer og udfordringer i arbejdet med udeundervisning og udeaktiviteter i deres indskolingsklasse under Covid-19 (fra april 2020 til nu)?

Der er gennemført gruppeinterviews med syv klasseteams i indskolingen i foråret 2021 (i alt 18 interviewpersoner). Data er analyseret og formidles i en videnskabelig artikel til sommer 2023.

Projektteam
Tine Hedegaard Bruun / thbr@ucsyd.dk
Jesper Von Seelen / jvse@ucsyd.dk
Julie Dalgaard Guldager / jdgu@ucsyd.dk 

Scroll to Top