Trivsel og Bevægelse i Skolen

I forskningsprojektet, Trivsel og Bevægelse i Skolen, er visionen, at “flere skal ha’ mere ud af bevægelse i skolen”.

Gennem projektet blev der, sammen med udvalgte danske folkeskoler, udviklet praksisrelevante løsninger på, hvordan alle skolens elever får gode oplevelser med bevægelse.

Vi har samlet det hele på www.trivselogbevægelse.dk, og du kan finde inspiration til: 

» Idrætsundervisningen
» Brain Breaks i undervisningen
» Frikvartersaktiviteter 

Scroll to Top