Thomas Skovgaard skal stå i spidsen for europæisk netværk med fokus på idræt, uddannelse og samfund

2. oktober 2019

PRESSEMEDDELELSE

Thomas Skovgaard, Centerleder ved FIIBL, er netop udnævnt som præsident for European Network of Sport Education (ENSE).

ENSE er en international nonprofit organisation med partnere fra mere end 20 lande. Netværket har eksisteret siden 1989, og arbejder for at fremme idræt som uddannelses- og arbejdsområde i Europa.

Thomas Skovgaard har i flere år fungeret som bestyrelsesmedlem i ENSE, og skal altså nu lede netværket, der rummer medlemmer fra den videregående uddannelsessektor samt andre internationale netværk.

– Det er et stort privilegium at stå i spidsen for ENSE i en periode, hvor organisationen udvikler sig som en stærk partner i europæiske udviklings- og uddannelsesprojekter og som aktiv deltager i diskussioner af idræt og sport i Europa, siger han og fortsætter:

– For mig bliver det en hovedopgave at sikre ENSE en endnu mere markant plads ved bordet i forbindelse med tilrettelæggelse af europæiske linjer for idræt og fysisk aktivitet som uddannelses- og arbejdsområde”.

Vigtig partner i arbejdet med danske børn og unges idræt og bevægelse
Til daglig er Thomas Skovgaard leder af Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL). Centret er etableret af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og SDU, og har fokus på praksisnær forskning og uddannelsesudvikling på området børn og unges fysiske aktivitet, sundhed, trivsel og læring.

– For FIIBL er det meget værdifuldt at komme tættere på en organisation som ENSE. FIIBLs kernemission er at udvikle og formidle ny praksisnær viden om børn og unges idræt og bevægelse – i tæt samspil med og til gavn for det omgivende samfund, forklarer Thomas Skovgaard.

– ENSE vil i den henseende være en givtig sparringspartner – ikke mindst i forhold til en fortsat styrkelse af FIIBL´s internationale samarbejder og netværk, siger han.

Udnævnelsen af Thomas Skovgaard fandt sted i forbindelse med ENSE netværkets forum, der afholdes hvert andet år.

Foto: Bo Kousgaard, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU. 

Kontakt

Thomas Skovgaard
Centerleder og Lektor

tskovgaard@health.sdu.dk
Link til elektronisk visitkort

Yderligere information

Yderligere information om ENSE-netværket kan findes på deres hjemmeside sporteducation.eu.

Scroll to Top