Suset fra fællesgymnastikken

27. februar 2023

Hvordan oplever efterskoleelever fællesgymnastikken, og har de kommende gymnastikopvisninger en særlig betydning for elevernes oplevelse af fællesskabet i fællesgymnastikken? Det kan vi sætte lidt lys på i dette indlæg på baggrund af resultater fra Idrætsefterskoleundersøgelsen 2022.

I marts og april turnerer en stor del af landets efterskoler landet rundt med deres gymnastikopvisninger. Opvisningerne er for mange efterskoler traditionsrige og længe ventede. Det er her, eleverne i den grad mærker ”suset” og fællesskabet.

Med afsæt i Idrætsefterskoleundersøgelsen 2022 sætter vi med dette indlæg fokus på, om fællesgymnastikken skaber en særlig følelse af fællesskab, og om det at lave opvisninger sammen har en særlig betydning for efterskoleelevernes oplevelse af fællesskab i netop fællesgymnastikken. Med undersøgelsen kan vi også afsløre, hvad forskellige typer af elever synes om at have fællesgymnastik.

Hvordan oplever eleverne fællesgymnastikken?
Som navnet ’fællesgymnastik’ antyder er formålet, at alle elever samles i én fælles praksis – med årets gymnastikopvisning som den helt store kulmination. Idrætsefterskoleundersøgelsen 2022 viser, at fællesskabet har en særlig rolle i elevernes oplevelse af fællesgymnastik. Eleverne er bl.a. enige eller helt enige i, at deres lærere i fællesgymnastik har fokus på at styrke fællesskabet (73%) og at fællesgymnastik skaber en stærk følelse af fællesskab (69%).

Undersøgelsen viser også, at eleverne oplever, at der er et relevant formål med fællesgymnastikken (71%), og at de yder et vigtigt bidrag til fx gymnastikopvisningen (64%). Kigger man på forskellige typer af elever fremgår det, at piger og elever med et højere selvvurderet niveau til fællesgymnastik er særligt enige i sidstnævnte.

Undersøgelsen afslører også en dobbelthed i elevernes besvarelser: På den ene side oplever eleverne en stærk følelse af fællesskab, og desuden at der er et relevant formål med fællesgymnastikken. Omvendt er det godt halvdelen af eleverne, der kun deltager, fordi undervisningen er obligatorisk (46%) og godt en tredjedel af eleverne er uenige i eller helt uenige i, at de glæder sig til at have fællesgymnastik (36%). Derudover viser undersøgelsen, at det særligt er elever med et lavere selvvurderet niveau til fællesgymnastik, der oftere føler sig udstillet/malplaceret til fællesgymnastik, og kun deltager i fællesgymnastik, fordi det er obligatorisk.

Hvad har betydning for fællesskabet i fællesgymnastikken? Idrætsefterskoleundersøgelsen 2022 viser, at eleverne i høj grad oplever opvisningsture som betydningsfulde for oplevelsen af fællesskab i fællesgymnastikken (87%). Det gælder særligt for piger og for elever med et højere selvvurderet niveau til fællesgymnastik.

En stor del af eleverne oplever, at de kropslige elementer af fællesgymnastikken har betydning for oplevelsen af fællesskab. Det kommer til udtryk ved, at 85% af eleverne svarer, at det i nogen grad eller i høj grad har betydning at de er afhængige af hinanden, 81% at der er fælles rytme og synkrone/koordinerede bevægelser, 80% at der er ritualer og rutiner og 75% at man nærmest kan ”mærke” fællesskabet i kroppen.

Alle fire elementer gælder særligt for elever med et højere selvvurderet niveau til fællesgymnastik. Desuden tillægger pigerne i særlig grad ritualer, fælles rytme og synkrone/koordinerede bevægelser og at man nærmest kan ”mærke” fællesskabet i kroppen en betydning for at de oplever et fællesskab i fællesgymnastikken.

Flere resultater fra Idrætsefterskoleundersøgelsen 2022
Med dette indlæg har vi givet et lille indblik i elevernes oplevelse af fællesgymnastikken på efterskolen. Særligt ser det ud til, at både opvisningsture og de kropslige elementer af fællesgymnastik har en betydning for, at eleverne oplever et fællesskab i fællesgymnastikken. 

» Læs flere resultater i Idrætsefterskoleundersøgelsen 2022.

Fakta om undersøgelsen

I marts-april 2022 svarede 5333 elever på Idrætsefterskoleundersøgelsen 2022.

Af disse havde 69% fællesgymnastik (n=3652). Denne gruppe af elever blev stillet en række spørgsmål omkring deres oplevelse af at deltage i fællesgymnastik, og hvad de oplever har betydning for oplevelsen af fællesskabet i fællesgymnastik.

Fokuseres der på gruppen af elever med fællesgymnastik findes det, at 61% af eleverne karakteriserer sig selv som værende middel til fællesgymnastik, mens hhv. 10% vurderede sig som under middel og 29% over middel. Af elever med fællesgymnastik udgjorde piger 56% og drenge 44%.

Kilde: Sofie Schulze Morley, Lise Maria Elkrog-Hansen & Lars Breum Christiansen (2022).  Idrætsefterskoleundersøgelsen 2022. 

Webinar: Fortællinger om livet på idrætsefterskoler

Vil du høre mere om Idrætsefterskoleundersøgelsen 2022, så deltag i webinaret “Fortællinger om livet på idrætsefterskoler”.

Her præsenterer Sofie Schulze Morley udvalgte fund sammen med Lektor på SDU, Eva Lykkegaard.

Webinaret afholdes i samarbejde med Center for Grundskoleforskning.

Dato og tidspunkt: Onsdag d. 15. marts 2023 kl. 13.30-15.00.

Deltagelse er gratis.
Tilmeld dig her. 

Kontakt

Sofie Schulze Morley / smorley@health.sdu.dk

Scroll to Top