Supporting Active Living for all Kids

På denne side har vi samlet et udpluk af viden, værktøjer og inspirationsmateriale. Indholdet henvender sig i særlig grad til de aktører, der har ansvar for at udvikle, planlægge og implementere indsatser målrettet børn og unge med særlige behov – i både skole og fritid. 

Afsætter er forskningsprojektet Supporting Active Living For All Kids (SALFA:KIDS), som havde til formål at undersøge og formidle, hvordan danske kommuner kan understøtte mulighederne for, at børn og unge med bevægelseshandicap kan deltage i fysisk aktivitet, leg og bevægelse.

Et andet formål med projektet var at afdække barrierer og facilitatorer af betydning for målgruppens muligheder for at deltage i fysisk aktivitet. 

Kontakt

Thomas Skovgaard / tskovgaard@health.sdu.dk 
Louise Stjerne Madsen / lsknudsen@health.sdu.dk
Sofie Schulze Morley / smorley@health.sdu.dk

Viden om kommunal praksis på området 

Hvordan ser den kommunale praksis ud, når det gælder fysisk aktivitet for børn og unge med bevægelseshandicap? 

Implementeringsguide målrettet kommunal politik og praksis

Hvilke faser og elementer er vigtige, når vi skal udvikle politik og praksis for børn og unge med bevægelseshandicap? Det kan du blive klogere på med denne implementeringsguide.

Hvad betyder faciliteter, undervisning og kommunal praksis for børn og unges deltagelse i parasport?

Med afsæt i to specialeprojekter, sætter vi i denne korte udgivelse fokus på rammernes betydning for deltagelse i to konkrete idrætstilbud.

Kompetenceudvikling: Sådan får du alle med idræt og bevægelse i skolen

På www.tibis.dk kan nuværende og kommende lærere og pædagoger bliver klædt på til at arbejde endnu mere inkluderende i idræt og bevægelse i skolen. 

God Start: Et virksomt afsæt for forældre til børn med Cerebral Parese

I samarbejde med Elsass Fonden har FIIBL undersøgt, hvordan deltagelse i ’God Start’ påvirker familier med børn med CP på både kort og længere sigt. 

“At falde mellem to stole”

Hvad betyder det at have et barn med Cerebral Parese? Læs om forældreoplevelser med at støtte børn med cerebral parese i at leve et aktivt liv.

Podcast: Er der overhovedet behov, som er særlige? 

Lyt med, når vi stiller spørgsmålet: Hvad er “særlige behov” egentlig for et begreb og har vi helt styr på den vending?

Scroll to Top