SundSkole 2020

Aabenraa Kommune afsatte i perioden 2016-2020 – med støtte fra A.P. Møller Fonden –  midler til en markant opgradering af kommunes folkeskoler med hensyn til organisering, medarbejderkompetencer og tilgængelige ressourcer til forbedring af børn og unges sundhed og bevægelse.

Formålet med den samlede indsats var at øge 6300 folkeskoleelevers læring gennem fokus på trivsel, sundhed og bevægelse.

Som en selvstændig del af SundSkole 2020 gennemførte FIIBL i efteråret 2020 ekstern følgeforskning på Aabenraas Kommunes femårige indsats. Evalueringen blev afsluttet i december 2020. 

Scroll to Top