Styrket samarbejde om forskning i børn, unge og bevægelse

23. april 2020

Nyt partnerskab i Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL) sætter endnu mere spot på børn og unges fysiske aktivitet, trivsel, sundhed og læring.

Ambitionen i FIIBL er at udvikle og formidle ny praksisnær viden om, hvordan idræt og bevægelse kan bruges til at styrke børn og unges trivsel, sundhed og læring. Med Professionshøjskolen UC SYD som ny partner i FIIBL, får den ambition nu endnu mere energi. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Syddansk Universitet fortsætter deres engagement i centret.

Med det nye partnerskab underbygger FIIBL sin rolle som et fagligt og forskningsstærkt center for implementeringsforskning og uddannelsesudvikling med fokus på børn og unges idræt, bevægelse, sundhed, trivsel og læring.

– Med UC SYD som del af partnerskabet åbner der sig nye muligheder for det brede samarbejde om praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter, der vedrører børn og unges fysiske aktivitet og bevægelse, fortæller Ole Skøtt, Dekan på Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU.

Unikt samarbejde
FIIBL samler og forbinder stærke kompetencer på tværs af de tre partnerorganisationer. På nationalt plan er det særligt, at centret råder over en medarbejderstab fra både professionshøjskole- og universitetsområdet.

Centret råder over specialiserede ressourcer og kompetencer fra en række forsknings- og udviklingsmiljøer og har samtidig en stærk kobling til blandt andet lærer- og pædagoguddannelserne ved de to professionshøjskoler samt idræt og sundhedsuddannelserne på SDU.

– Vi står nu i en endnu bedre position med hensyn til at udvikle og formidle ny forskningsviden på et vigtigt område, der er til gavn for en bred kreds af fagprofessionelle, studerende og forskningsmiljøer. I sidste ende handler det om at gøre en positiv forskel i forhold til børn og unges fysiske aktivitet, trivsel, læring og sundhed, fortæller Birthe Friis Mortensen, Rektor ved Professionshøjskolen UC SYD.

– UC SYD, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Syddansk Universitet har gennem årene haft mange gode forsknings- og udviklingssamarbejder. I de seneste år har FIIBL spillet en aktiv rolle heri. Jeg er ikke i tvivl om, at det styrkede samarbejde vil føre til endnu flere fælles projekter og initiativer, supplerer Jens Mejer, Rektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Implementeringsforskning med fokus på praksis
Gennem det nye samarbejde sætter FIIBL endnu mere tryk på forskning:

  • I dagtilbud- og grundskoler som bevægelsesarenaer for børn og unges læring, sundhed og trivsel

  • Der har fokus på fagprofessionelles motivation for og kapacitet til at integrere bevægelse i læring og praksis

  • Der styrker indsigt i og udbredelsespotentialet for gennemprøvede bevægelsesindsatser, der har til formål at fremme børn og unges trivsel, sundhed og læring

  • I børn og unges hverdagsliv i bevægelse.

Kontakt

Thomas Skovgaard
Centerleder
tskovgaard@health.sdu.dk

Søren Smedegaard
Centerkoordinator
sosm@ucl.dk

Jesper von Seelen
Centerkoordinator
jvse@ucsyd.dk

Om FIIBL

FIIBL udvikler og formidler ny praksisnær viden om børn og unge i relation til idræt, bevægelse, sundhed, trivsel og læring – i tæt samspil med og til gavn for det omgivende samfund.

FIIBL samskaber projekter, viden og ny praksis om, for og med børn og unge og de fag- og professionsgrupper, der har fokus på børn og unge. Det sker gennem interaktion med partnere fra både den offentlige og private sektor samt civilsamfundet.

FIIBL udgiver løbende magasiner, rapport og artikler om børn og unge i relation til idræt, bevægelse, trivsel, sundhed og læring.

Skriv til os for at høre nærmere om projekter og samarbejdsmuligheder.

I forbindelse med det nye partnerskab skifter FIIBL navn fra Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring til Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring.

Scroll to Top