Styrket læring gennem bevægelse

For børn og unge med særlige behov 

Afsluttet

Det overordnede formål med projektet Styrket læring gennem bevægelse var at understøtte skolens pædagogiske personale i at gennemføre differentieret undervisning gennem bevægelse og med et særligt fokus på, at børn med særlige behov får øget fagligt udbytte og trives bedre i grundskolen.

Projektet Styrket læring gennem bevægelse var en videreudvikling af projektet Tilpasset Idræt og Bevægelse, der i 2019 modtog midler fra Børne- og Undervisningsministeriet til at udvikle det online værktøj www.tibis.dk

Hjemmesiden indeholder et e-læringsforløb med en tilhørende e-bog, der skal understøtte og hjælp skolens personale til at arbejde inkluderende i skolens idræts- og bevægelsesfællesskaber. 

Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem FIIBL, UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole, UC SYD og Videnscenter om handicap. 

Projektteam

Lars Breum Christiansen / lbchristiansen@health.sdu.dk 
Marianne Friis Andersen / mfa@health.sdu.dk
Louise Stjerne Madsen / lsknudsen@health.sdu.dk

Scroll to Top