SPIF: Status på idrætsfaget

Status På IdrætsFaget (SPIF) er en projekt, der løbende undersøger og beskriver idrætsfaget i skolen i Danmark på en lang række indikatorer.

Resultaterne fra SPIF-undersøgelsen giver lærere, pædagoger, studerende, undervisere på lærer- og pædagoguddannelserne, kommunale forvaltninger og forskere et overblik over idrætsfagets status – på et nationalt plan. 

Det primære datasæt i SPIF er de spørgeskemaundersøgelser blandt idrætsundervisere, der er gennemført i 2004 (af Danmarks Evalueringsinstitut), 2011 og 2018 (af UC SYD) samt 2022 (af FIIBL). Ud over spørgeskemadata trækker projektet på interviews med idrætsundervisere, elever og skoleledere.

SPIF-22
Den seneste SPIF rapport (SPIF-22) er netop udgivet. Data består af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse blandt idrætsundervisere samt interviews med lærere og pædagoger der underviser i idræt.

Scroll to Top