Skriv til MOV:E magasinet

MOV:E udgives hver 9. måned med et fastlagt tema. På denne side offentliggør vi det kommende nummers tema. Det er muligt at skrive en artikel til MOV:E inden for fire typer:

 • Synspunksartikler: 4-8 normalsider
 • Faglige artikler: 10-12 normalsider
 • Videnskabelige artikler (peer-review): 10-14 normalsider (eksklusiv referencer)
  • Bidrager med ny viden på baggrund af et systematisk undersøgelsesdesign.
  • Download skrivevejledning
  • MOV:E magasinet er registeret ved Kanalregistret – det gælder dog kun for de videnskabelige artikler, der udgives i magasinet

 • Interviewartikler: 2-3 normalsider
  • Formidler viden, holdninger eller erfaringer fra en eller flere interviewpersoner.

Sådan gør du
Har du et forslag til en artikel, skal du kontakte chefredaktør, Louise Stjerne Madsen på mail lsknudsen@health.sdu.dk. Redaktionsgruppen for temanummeret udvælger herefter et antal artikler og informerer forfattere om deadlines og proces.

Sådan bliver din artikel vurderet: 

 • Faglige artikler og synspunktsartikler bliver vurderet redaktionelt og af en fagkyndig bedømmer.

 • Videnskabelige artikler bedømmes redaktionelt og af to fagkyndige og uvildige bedømmere under dobbelt blind-standard. Det er MOV:E redaktionen, der står for at udpege reviewere – evt. i samarbejde med forfattere. Minimum én af reviewerne må ikke være ansat samme sted som forfatterne, have publiceret sammen de seneste 5 år, eller være tilknyttet FIIBL.

 • Interviewartikler vurderes udelukkende af redaktionen. 
Læs mere om bedømmelsesprocessen og vurderingskriterer for faglige artikler og synspunktsartikler

Proces: Gennemgår en review-proces med én reviewer.

Reviewere: Typisk en medarbejder tilknyttet FIIBL – vedkommende kan være fra forskningsenheden Active Living på SDU, UCSYD eller UCL. 

Vurderingskriterier:

 • Vurdering af artiklens struktur og design (den ‘røde tråd’)
 • Vurdering af artiklens relevans for magasinets tema og læsere
 • Vurdering af artiklens skriftlige fremstilling og læsevenlighed
Læs mere om bedømmelsesprocessen og vurderingskriterier for videnskabelige artikler

Proces: Gennemgår en peer review-proces med to reviewere og med dobbelt blind-standard.

Reviewere: Minimum én af reviewerne må ikke være ansat samme sted som forfatterne, have publiceret sammen de seneste 5 år, eller være tilknyttet FIIBL.

Vurderingskriterier:

 • Vurdering af artiklens struktur og design (den ‘røde tråd’)
 • Vurdering af artiklens relevans for magasinets tema og læsere
 • Vurdering af artiklens skriftlige fremstilling og læsevenlighed
 • Vurdering af artiklens videnskabelige kvalitet – herunder videnskabelige kriterier af analyser og formidling af teoretisk eller empirisk arbejde. 

Kommende MOV:E magasiner

MOV:E Særnummer om Skole OL: Udgives december 2024
I et forskningssamarbejde med Skole OL og Billund Kommune, har FIIBL bl.a. undersøgt hvilken værdi det har for en kommune, når Skole OL kommer til byen. 

I det kommende særnummer præsenterer vi resultater fra samarbejdet.

Deadline for artikelforslag: Vi tager ikke i mod artikelforslag til særnummeret. 

MOVE 16: Udgives marts 2025

Til det kommende MOV:E 16 søger vi artikler inden for temaet Steder for børn og unges leg og bevægelse.

Vi ønsker særligt artikler, der undersøger, hvordan steder fremmer børn og unges bevægelse og understøtter deres alsidige udvikling. “Steder” kan omfatte de fysiske omgivelser ude og inde, hvor aktiviteten finder sted, samt de pædagogiske, sociale og organisatoriske rammer, der understøtter og fremmer denne aktivitet. Temaet kan inddrage eksempler fra institutioner, skoler, uddannelsessteder samt fra fritids- og foreningslivet. 

 

Deadline for artikelforslag: Har du en idé til en artikel, hører vi gerne fra dig senest d. 16. august 2024. 

Du er velkommen til at skrive til os, hvis du har spørgsmål: 

Chefredaktør, Louise Stjerne Madsen
lsknudsen@health.sdu.dk 

Scroll to Top