Skriv til MOV:E magasinet

MOV:E udgives hver 9. måned med et fastlagt tema. På denne side offentliggør vi det kommende nummers tema. Det er muligt at skrive en artikel til MOV:E inden for fire typer:

 • Synspunksartikler: 4-8 normalsider
 • Faglige artikler: 10-12 normalsider
 • Videnskabelige artikler (peer-review): 10-14 normalsider (eksklusiv referencer)
 • Interviewartikler: 2-3 normalsider
  • Formidler viden, holdninger eller erfaringer fra en eller flere interviewpersoner.

Sådan gør du
Har du et forslag til en artikel, skal du kontakte chefredaktør, Louise Stjerne Madsen på mail lsknudsen@health.sdu.dk. Redaktionsgruppen for temanummeret udvælger herefter et antal artikler og informerer forfattere om deadlines og proces.

Sådan bliver din artikel vurderet: 

 • Faglige artikler og synspunktsartikler bliver vurderet redaktionelt og af en fagkyndig bedømmer.

 • Videnskabelige artikler bedømmes redaktionelt og af to fagkyndige og uvildige bedømmere under dobbelt blind-standard. Det er MOV:E redaktionen, der står for at udpege reviewere – evt. i samarbejde med forfattere. Minimum én af reviewerne må ikke være ansat samme sted som forfatterne, have publiceret sammen de seneste 5 år, eller være tilknyttet FIIBL.

 • Interviewartikler vurderes udelukkende af redaktionen. 

Proces: Gennemgår en review-proces med én reviewer.

 

Reviewere: Typisk en medarbejder tilknyttet FIIBL - vedkommende kan være fra forskningsenheden Active Living på SDU, UCSYD eller UCL. 

 

Vurderingskriterier:

 • Vurdering af artiklens struktur og design (den ‘røde tråd’)
 • Vurdering af artiklens relevans for magasinets tema og læsere
 • Vurdering af artiklens skriftlige fremstilling og læsevenlighed

Proces: Gennemgår en peer review-proces med to reviewere og med dobbelt blind-standard.


Reviewere:
Minimum én af reviewerne må ikke være ansat samme sted som forfatterne, have publiceret sammen de seneste 5 år, eller være tilknyttet FIIBL.


Vurderingskriterier:

 • Vurdering af artiklens struktur og design (den ‘røde tråd’)
 • Vurdering af artiklens relevans for magasinets tema og læsere
 • Vurdering af artiklens skriftlige fremstilling og læsevenlighed
 • Vurdering af artiklens videnskabelige kvalitet – herunder videnskabelige kriterier af analyser og formidling af teoretisk eller empirisk arbejde. 

Næste magasin:
MOVE 14: Udgives september 2023

Tema: Idræt og Bevægelse for børn og unge med særlige behov. 

Deadline for artikelforslag: Vi tager ikke længere imod forslag.

Kontaktinfo

Chefredaktør, Louise Stjerne Madsen
lsknudsen@health.sdu.dk 

Scroll to Top