Skole OL

Forskning og udvikling

2022 – 2024

Tre-årigt forskningssamarbejde mellem FIIBL og Skole OL. 

Dansk Idrætsforbund (DIF) og Dansk Atletik Forbund (DAF) står bag konceptet Skole OL. Målsætningen for Skole OL er at skabe mulighed for, at endnu flere børn oplever glæden ved bevægelse og det at engagere sig i idrætsfællesskaber og idrætsaktiviteter.

Skole OL er en flerstrenget indsats, med både stævner og undervisningsforløb, hvor der i særlig grad er fokus på samarbejdet mellem lokale foreninger og de deltagende skoler. Omdrejningspunktet for Skole OL er værdisættet: Fællesskab – Færdighed – Fairplay

Fra 2022 er Billund Kommune ny hovedby for Skole OL – herunder værtsby for den store nationale Skole OL finale. Billund Kommune har et ønske om at anvende det nye samarbejde til at styrke flere områder i kommunen. 

Som en del af den videre udvikling af Skole OL ønskes derfor en større indsigt i, hvilken værdi det har for en kommune, når Skole OL kommer til byen. Det skal FIIBL være med til at undersøge gennem et treårigt casestudiedesign med fire fokusområder: 

1) Fra kommunal strategi til samfundsmæssig værdi i børnehøjde – herunder hvordan forvaltningen understøtter implementeringen af Skole OL.
2) Bedre og mere bevægelse i skolen for alle.
3) Skole OL Finalens betydning for værdiskabelsen
4) Olympisk løftestang for foreningslivet

De fire fokusområder belyses gennem en række aktører fra kommune, skole, forening samt Skole OL. Der vil dog være et særligt fokus på børnenes oplevelse, deltagelse og involvering. 

» Læs mere om Skole OL
» Besøg Billund Kommune

Projektteam

Jonas Vestergaard Nielsen / jvestergaard@health.sdu.dk
Lars Breum Christiansen / lbchristiansen@health.sdu.dk 
Louise Briand Thomsen / lbt@health.sdu.dk
Laura Milsø Stephensen / lstephensen@health.sdu.dk

Afsluttet projekt (2021 – 2022)

Omdrejningspunktet for Skole OL er værdisættet: Fællesskab – Færdighed – Fairplay. Som en del af den videre udvikling af Skole OL gennemførte FIIBL i 2021-2022 en evaluering af den nuværende indsats med fokus på, hvad der ser ud til at virke bedst, og hvilke udviklingslinjer det fremadrettet kan anbefales at tage fat på.

Evalueringen havde særligt fokus på følgende to områder:

  1. Samarbejdet mellem kommuner, foreninger og skoler
  2. Foreningsudvikling i børnehøjde.

» I februar 2022 udkom en rapport med resultaterne. 

Scroll to Top