Skole OL

2022 – 2024

Tre-årigt forskningssamarbejde mellem FIIBL, Billund Kommune og Skole OL. 

Dansk Idrætsforbund (DIF) står bag konceptet Skole OL, som skal give endnu flere børn gode oplevelser med bevægelse og muligheder for at engagere sig i idrætsfællesskaber og idrætsaktiviteter.

Skole OL er en flerstrenget indsats, med både stævner og undervisningsforløb, hvor der i særlig grad er fokus på samarbejdet mellem lokale foreninger og de deltagende skoler. Omdrejningspunktet for Skole OL er værdierne: Fællesskab – Færdighed – Fairplay

Fra 2021-2024 har Billund Kommune værtskabet for Skole OL Finalen. Billund Kommune har et ønske om at anvende det nye samarbejde til at styrke flere områder i kommunen. Som en del af dette samarbejde ønskes en større indsigt i, hvilken værdi det har for en kommune, når Skole OL kommer til byen. Det skal FIIBL være med til at undersøge gennem et treårigt casestudiedesign med fire fokusområder: 

  1. Fra kommunal strategi til samfundsmæssig værdi i børnehøjde
  2. Bedre og mere bevægelse i skolen for alle
  3. Skole OL Finalens betydning for værdiskabelsen
  4. Olympisk løftestang for foreningslivet

De fire fokusområder belyses gennem en række aktører fra kommune, skole, forening samt Skole OL. Der vil dog være et særligt fokus på børnenes oplevelse, deltagelse og involvering.

Scroll to Top