SALFA:KIDS

Supporting Active Living For All Kids

2019 – 2023

Bevica Fonden har bevilget 2.451.000 kr. til realisering af forskningsprojektet Supporting Active Living For All Kids (SALFA:KIDS)

Formålet er at undersøge og formidle, hvordan danske kommuner kan understøtte mulighederne for, at børn og unge med bevægelseshandicap kan deltage i fysisk aktivitet, leg og bevægelse.

Projektet har bl.a. til formål at afdække barrierer og facilitatorer af betydning for målgruppens muligheder for at deltage i fysisk aktivitet. Erfaringerne herfra omsættes til anbefalinger, der kan kvalificere kommunernes indsats på området. 

Projektteam

Thomas Skovgaard / tskovgaard@health.sdu.dk 
Charlotte Boslev Præst / cpraest@health.sdu.dk
Louise Stjerne Madsen / lsknudsen@health.sdu.dk
Sofie Schulze Morley / smorley@health.sdu.dk

Projektet varetages af forskningsenheden Active Living på Institut for Idræt og Biomekanik ved SDU og FIIBL.  

Scroll to Top