Nyt projekt sætter fokus på bevægelse i skolen for børn og unge med særlige behov

22. september 2020

Med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler starter Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL) i samarbejde med Videnscenter om Handicap et nyt projekt, der skal hjælpe undervisere og pædagoger til at gennemføre differentieret læring gennem bevægelse.

De seneste undersøgelser fra Danske Handicaporganisationer peger på, at en lang række børn og unge med særlige behov mistrives i skolen og desværre ikke opnår det samme faglige udbytte som deres jævnaldrende. De kedelige tendenser understreger, at der fortsat er brug for at sætte inklusionsdagsordenen højt i folkeskolen.

En del tyder dog på, at det for både lærer og pædagoger er en vanskelig opgave at løfte, når det gælder inklusion af alle børn og unge – dette gælder ikke mindst deltagelse i bevægelses-fællesskaber, hvor det blandt andet er muligt at lære gennem kroppen. Der efterspørgers derfor viden, erfaringer, metoder og materiale på lige netop dette felt.

For at imødekomme den udfordring vil FIIBL i samarbejde med Videnscenter for Handicap gennem projektet ”Styrket læring gennem bevægelse” udarbejde og formidle nye redskaber, der kan understøtte en differentieret og inkluderende undervisning, der gennem bevægelse understøtter skolepræstationer, trivsel og motivation for alle børn og unge.

Deltagelse i bevægelse understøtter læring og inklusion
Helt konkret, har projektet til formål at udvikle praksisrelevante redskaber og værktøjer til skolens pædagogiske personale, der ikke blot understøtter arbejdet med at skabe nye muligheder for tilpassede bevægelsesaktiviteter, men også hjælper både lærere og pædagoger til at skabe sociale og faglige fællesskaber, der inkluderer alle børn og unge.

Vi ved at bevægelse har gavnlige og positive effekter ikke alene i relation til læring og sundhed, men også for trivslen.

– Vi ved at bevægelse har gavnlige og positive effekter ikke alene i relation til læring og sundhed, men også for trivslen. Vi ved også, at børn og unge med særlige behov kan have god gavn af bevægelse, fordi det skaber en varieret skoledag, og fordi de får mulighed for at lære gennem kroppen, udtaler projektleder og lektor i FIIBL, Lars Breum Christiansen, om baggrunden for projektet.

Bevægelse for alle
Projektet ”Styrket læring gennem bevægelse” er en videreudvikling af projektet ”Tilpasset Idræt og Bevægelse”, der i 2019 modtog midler fra Børne- og Undervisningsministeriet til at udvikle det online værktøj www.tibis.dk. Hjemmesiden indeholder for nu materialer og redskaber til at skabe inkluderende idrætsundervisning for børn og unge med særlige behov. 

Med det nye projekt tilføjes en ekstra og meget vigtig del af det univers – nemlig redskaber og hjælp til, hvordan skolens personale kan udvikle og tilbyde tilpassede bevægelsesaktiviteter.

Vi glæder os til at lancere alle de nye redskaber til landets undervisere og pædagoger.

– Vi glæder os til at lancere alle de nye redskaber til landets undervisere og pædagoger. De skal understøtte den vigtige ambition om at skabe inkluderende bevægelsesaktiviteter for alle børn og unge i den danske folkeskole, udtaler Tine Soulié, konsulent i Videnscenter om Handicap.

Projektet ”Styrket læring gennem bevægelse” starter i efteråret 2020, og de nye redskaber vil blive offentliggjort på www.tibis.dk i løbet af 2021, hvor de vil være frit tilgængelige for fagfolk og professionelle med tilknytning til grundskolen samt lærer- og pædagogstuderende. Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem FIIBL, UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole, UC SYD og Videnscenter om Handicap samt en række folkeskoler. 

Lars Breum Christiansen
Lektor

Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet

+45 6060 7940
lbchristiansen@health.sdu.dk

Tine Soulié
Konsulent

Videncenter om Handicap

+ 45 2124 3269
ts@handivid.dk 

Yderligere info

Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL) er oprettet i fællesskab af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Professionshøjskolen UC SYD og Syddansk Universitet.

Ambitionen i FIIBL er at udvikle og formidle ny praksisnær viden om børn og unge i relation til idræt, bevægelse, sundhed, trivsel og læring – i tæt samspil med og til gavn for det omgivende samfund.

FIIBL samskaber projekter, viden og ny praksis om, for og med børn og unge og de fag- og professionsgrupper, der har fokus på børn og unge. Det sker gennem interaktion med partnere fra både den offentlige og private sektor samt civilsamfundet.

Relevante links:
www.fiibl.dk

www.handivid.dk

Relevante undersøgelser:
Danske Handicaporganisationer, 2019. Undersøgelse om inklusion i grundskolen. 

Scroll to Top