Ny inspiration til idræt og bevægelse i skolen

24. januar 2019

Der er godt nyt til alle lærere og pædagoger, der søger tips til, hvordan man fremmer elevers trivsel i skolen gennem idræt og bevægelse. Syv videoer, der omsætter resultaterne af forskningsprojektet Trivsel og Bevægelse i Skolen til konkrete anbefalinger, er nu tilgængelige på hjemmesiden trivselogbevægelse.dk.

Projektets forskere har gennem en årrække undersøgt, hvordan flere børn kan få mere ud af idræt og bevægelse i skolen. Sammen med udvalgte danske folkeskoler har projektet udviklet praksisrelevante løsninger på, hvordan alle skolens elever får gode oplevelser med bevægelse.

Videoerne, som er frit tilgængelige via projektets hjemmeside, indeholder konkrete eksempler på, hvordan elever, lærere og pædagoger kan arbejde med idræt og bevægelse i grundskolen. Formålet er at understøtte og kvalificere den nuværende praksis. Med et didaktisk og organisatorisk udgangspunkt tager videoerne fat på områderne idrætsundervisning, brain breaks og frikvarteret.

Få alle med i idrætsundervisningen
Tre videoer om idrætsundervisning omhandler læringsteams, elevinddragelse samt tilpasning af udfordringer og læringsmål.

Få gode input til brain breaks
To videoer om brain breaks handler om den didaktiske rammesætning, og hvordan man udvælger og anvender brain breaks med forskellige formål i undervisningen.

Flere frikvartersaktiviteter for alle elever
To videoer om frikvarteret handler om, hvordan lærere og pædagoger kan hjælpe elever til at finde på flere og alternative frikvartersaktiviteter, og hvordan man styrker det sociale sammenhold i klassen.

Få endnu mere inspiration på trivselogbevægelse.dk
Foruden de syv videoer kan du finde yderligere materiale på projektets hjemmeside. Få blandt andet inspiration til idrætsundervisningsforløb, forskellige former for brain breaks samt frikvartersaktiviteter – alt sammen udviklet ud fra visionen ”Flere skal ha’ mere ud af bevægelse i skolen”. Derudover kan du læse om resultater og erfaringer fra forskningen i Trivsel og Bevægelse i Skolen i et særnummer af FIIBL’s magasin MOV:E.

De syv videoer er produceret af Incolor.dk i samarbejde med FIIBL og elever og lærere i 4. klasse på Hjalleseskolen i Odense. For mere info om projektet Trivsel og Bevægelse i Skolen, kontakt projektleder Lars Breum Christiansen.

Lars Breum Christiansen
Lektor

Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet

lbchristiansen@health.sdu.dk

Scroll to Top