Ny evalueringsrapport: Skole OL skaber idrætsfællesskaber blandt børn og unge

23. februar 2022

FIIBL har netop færdiggjort en evalueringsrapport for Skole OL, hvor det bl.a. fremgår, at Skole OL bidrager til at styrke fællesskabet, giver bevægelsesglæde og fremmer trivsel hos skoleelever. 

Skole OL er en flerstrenget indsats, der består af stævnevirksomhed primært organiseret af lokale foreninger og skoler samt en undervisningsplatform med materialer og forløbsbeskrivelser til idrætsundervisningen.

Forskningssamarbejde
Som en del af den videre udvikling af Skole OL ønskes en dybere indsigt i, hvilke dele af den nuværende indsats, som ser ud til at virke bedst, og hvilke udviklingslinjer det fremadrettet kan anbefales at tage fat på. For at opnå dette indgik FIIBL og Skole OL et forskningssamarbejde i efteråret 2021. Forskningssamarbejdet tager udgangspunkt i Skole OL’s egne opstillede mål for perioden 2019-2021.

Evalueringsrapporten er baseret på 1) interviews med lærere samt repræsentanter fra idrætsforeninger og kommuner foretaget af FIIBL, 2) Skole OL’s egne strategier, handleplaner og spørgeskemabaserede evalueringer med foreninger og skoler, og 3) kandidatafhandling ifm. Skole OL.

Rapportens hovedkonklusioner

  • Skole OL er en relevant og synlig partner for skoler, foreninger og kommuner, når det gælder brobygning mellem skole og fritidsidræt
  • Skole OL er en accepteret udbyder af materialer og aktiviteter for en stor del af de danske lærere.
  • Fællesskabet er indiskutabelt den af Skole OL’s værdier, der i højest grad italesættes som en grund til at Skole OL er en succes.
  • Skole OL’s undervisningsplatform har skabt begejstring blandt lærerne. Den bidrager til en alsidig undervisning. Lærerne bliver inspireret og der er konsensus om, at materialerne forbereder dem godt til deres idrætsundervisning.
  • Foreningerne ser Skole OL som et tilbud og supplement til deres øvrige børne- og ungdomsaktiviteter, og Skole OL fostrer foreningsfællesskab i foreningerne.
  • Skole OL’s mål skriver sig direkte ind i den olympiske fortælling med dens værdier og kultur, der indebærer dysten, konkurrencerne og fællesskabet omkring det.

Rapporten er udarbejdet af medarbejdere fra FIIBL, og er frit tilgængelig via Skole OLs hjemmeside. 

Læs mere om Skole OL og den nye rapport her. 

 

Foto: Lone Dybdal, Skole OL

Kontakt

Lars Breum Christiansen / lbchristiansen@health.sdu.dk

Scroll to Top