Ny evalueringsrapport: Hovedet, Kroppen, Klubben antænder udskolingselevers frivillighedsgnist gennem ansvar og positive oplevelser

20. marts 2022

FIIBL har netop færdiggjort en evalueringsrapport for DBU, hvor det bl.a. fremgår, at indsatsen Hovedet, Kroppen, Klubben bidrager til at igangsætte udskolingselevers overvejelser vedrørende frivilligt arbejde og samtidig øger elevernes tro på egne evner ved at gøre noget godt for andre.

Med en ambition om, at fodbolden skal fungere som et middel til sundhed og læring i skolen, har DBU udviklet konceptet Hovedet, Kroppen, Klubben (HKK). Konceptet indeholder bl.a. en ’Åben Skole’ dag, som skal understøtte skolerne i at arbejde med bevægelse og hjælpe de lokale klubber med få endnu flere børn og unge engageret i foreningslivet.

Formålet med dagen er at give udskolingselever en forsmag på, hvordan det er at være frivillig. De får ansvaret for at afvikle sjove aktiviteter for de yngre elever, og de møder en repræsentant fra den lokale klub.

Hvordan oplever udskolingseleverne dagen?
Som en del af den videre udvikling af HKK ønsker DBU en dybere indsigt i, hvordan udskolingseleverne oplever ’Åben Skole’ dagen, og hvordan dagen kan medvirke til, at flere unge bliver frivillige i foreningslivet. På den baggrund indgik FIIBL og DBU et forskningssamarbejde i efteråret 2021.

Evalueringsrapporten er baseret på: 1) Observationer af fire afviklinger af ’Åben skole’ dagen; 2) Gruppeinterviews med udskolingselever; 3) Interview med projektledere og gennemgang af undervisningsmaterialer; 4) Spørgeskema til kontaktpersoner i hhv. klub og skole, og; 5) Interview med to unge frivillige

Rapportens hovedkonklusioner

  • Udskolingseleverne profiterer positivt af at blive ansvarliggjort og at have en høj grad af selvbestemmelse.
  • Den erfaring, de får med trænergerningen, giver de unge succesoplevelser og en øget tro på egne evner.
  • Det giver mening for udskolingseleverne at tage et personligt og medmenneskeligt ansvar. På ’Åben Skole’ dagen oplever udskolingseleverne, at de lykkes gennem en praktisk opgave, som værdsættes af andre omkring dem.
  • Dagen igangsætter for de fleste nogle tanker vedrørende frivilligt arbejde, og ’Åben Skole’ dagen tænder en ’Frivillighedsgnist’. Den gnist kræver opfølgning – fra fx foreninger.
  • Der er behov for en tydelig åben dør fra foreningerne og synlige klubpersoner for at få udskolingseleverne involveret i frivillighedsgerningen.
  • Udskolingseleverne skal støttes i at kunne se det fordelagtige (tidsmæssigt og personligt) i at involvere sig frivilligt.
  • Der er behov for at styrke undervisningen i frivillighed og foreningsliv, hvor fokus tager udgangspunkt i de unge, og hvor der igangsættes refleksioner over muligheder for at blive frivillig i bred kontekst.
Scroll to Top