Nordisk Netværk: MovECE

2023 – 

Netværket MovECE (Movement in Early Childhood Education) blev etableret i 2020 og består af otte partnere i fem nordiske lande:

  • Danmark: FIIBL (UCL og SDU) og Steno Diabetes Center Aarhus
  • Finland: University of Jyväskylä
  • Island: University of Iceland
  • Norge: University of South-Eastern Norway
  • Sverige: Kristianstad University og Malmö University

Ambitionen er at producere viden om bevægelse som fagområde på pædagoguddannelsen og i dagtilbud. Netværket har publiceret en undersøgelse, der sammenligner fem nordiske nationale politikdokumenter inden for dagtilbud, og resultaterne indikerer, at kravene til bevægelse er utilstrækkeligt beskrevet.

I foråret 2023 modtog netværket midler fra Nordplus til at fortsætte samarbejdet. Her vil netværkets medlemmer identificere gode eksempler på bevægelses-praksis inden for undervisning efterfulgt af udviklingen af et fælles nordisk studiemodul.

Kontakt
Lars Breum Christiansen / lbchristiansen@health.sdu.dk

Udgivelse

» Movement and physical activity in early childhood education and care policies of five nordic countries.

Sollerhed, A. C., Olesen, L. G., Froberg, K., Soini, A., Sääkslahti, A., Kristjánsdóttir, G., Vilhjálmsson, R., Fjørtoft, I., Larsen, R., & Ekberg, J. E. (2021). Movement and physical activity in early childhood education and care policies of five nordic countries. International Journal of Environmental Research and Public Health18(24), https://doi.org/10.3390/ijerph182413226

 

Scroll to Top