MOV:E magasinet

FIIBL udgiver 1-2 gange om året MOV:E magasinet. Magasinet har til formål at formidle viden og forskning om børn og unge i relation til idræt og bevægelse. Hvert nummer byder på et antal faglige artikler, interviews samt synspunktsartikler.

MOV:E henvender sig til alle med interesse for idræt og bevægelse for børn og unge. Vores ambition er at gøre MOV:E til et mødested for udveksling af erfaringer og synspunkter, der kan inspirere til forskning og udvikling på området.

På denne side kan du læse og downloade alle magasiner – helt gratis.

Skriv til MOV:E
Vi modtager meget gerne forslag til artikelbidrag og respons på indholdet i MOV:E.

» Læs her, hvordan du kan bidrage med en artikel til MOV:E magasinet

Du er også meget velkommen til at skrive til os på redaktionen på kontakt@fiibl.dk

MOV:E 14

Tema: Idræt og bevægelse for børn med særlige behov

I den 14. udgave af magasinet MOV:E sætter vi fokus på idræt og bevægelse for børn og unge med særlige behov.

MOV:E 13

Tema: Bevægelse for o-6-årige

Læs det seneste MOV:E magasin, hvor vi sætter fokus på bevægelse for 0-6 årige i dagtilbud, i hjemmet og i fritiden. 

MOV:E 12

Tema: Børneliv

Læs det seneste MOV:E magasin, hvor vi sætter fokus på børnelivet i skolen, fritiden, legen og naturen. 

MOV:E 11

Tema: Bevægelse i skolen

Magasinet tager fat på emner, tiltag og indsatser relateret til børn og unges bevægelse i skolen.

MOV:E 10

Tema: Idræt

Magasinet tager i særlig grad fat på emner, tiltag og perspektiver relateret til grundskolens idrætsundervisning. 

MOV:E 9

Tema: Sundhed

I magasinet sætter vi fokus på børn og unges sundhed og bevægelse. 

 

MOV:E Særnummer

Tema: Tilpasset Idræt og Bevægelse i Skolen

Denne særudgave af MOV:E handler om projektet Tilpasset Idræt og Bevægelse i Skolen.

MOV:E 8

Tema: Fremtidsblik for børn og unge i trivsel og bevægelse

I MOV:E 8 tager vi et kig på nogle af de emner, der har optaget ekstra meget spalteplads de første år af FIIBLs levetid. 

MOV:E 7

Tema: Implementering 

MOV:E 7 har fokus på implementering – et begreb der over de seneste år har fået en stadig større plads i diskussioner og tilrettelæggelse af indsatser ift. børn, unge og bevægelse.

MOV:E 6

Tema: Pædagogik

MOV:E 6 byder på en række stærke indblik i og bud på idræt og bevægelse som ressourcer i det pædagogiske arbejde med børn og unge. 

MOV:E Særnummer

Tema: Trivsel og Bevægelse i Skolen

Denne særudgave af MOV:E magasinet har fokus på skoleprojektet Trivsel og Bevægelse i Skolen. 

MOV:E 5

Tema: Innovation

Denne udgave af MOV:E byder på artikler, der fra forskellige vinkler tager fat på idræt, bevægelse og innovation. 

MOV:E 4

Tema: Trivsel

MOV:E sætter i denne omgang fokus på trivsel og magasinet indeholder en række bud på, hvad trivsel er, hvordan trivsel kan måles, og hvad der kan gøres for, at flere trives bedre. 

MOV:E 3

Tema: Motivation

Hvordan motiveres børn og unge til at bevæge sig? Det spørgsmål går som en rød tråd gennem flertallet af artiklerne i denne udgave af MOV:E.

MOV:E 2

Tema: Svømning 

MOV:E byder i denne omgang på artikler, der fra forskellige afsæt giver bud på, hvad der skal til for, at flere børn og unge kommer til at svømme bedre.

MOV:E 1

I dette første nummer af MOV:E sættes der fokus på to emner: Idræt og bevægelse i den reformerede folkeskole samt helhedsorienteret udvikling af sportens talenter.

Udgiver 
Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

Professionshøjskolen UC SYD,UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
& Syddansk Universitet

Redaktion
Louise Stjerne Madsen, chefredaktør
lsknudsen@health.sdu.dk

Har du spørgsmål til indholdet i MOV:E, forslag til en artikel, eller ønsker du at bestille et eller flere eksemplarer af magasinet, så skriv gerne til MOV:E redaktionen på kontakt@fiibl.dk 

Scroll to Top