MOV:E Særnummer 2019

Tema: Tilpasset Idræt og Bevægelse i Skolen

Denne særudgave af MOV:E magasinet handler om projektet “Tilpasset Idræt og Bevægelse i Skolen.” Med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet, har projektet til formål at sikre alle elevers deltagelse i grundskolens idrætsundervisning og til prøven i idræt.

Afsættet er den udfordring mange idrætslærere står med i dagligdagen – nemlig at inkludere alle elever uanset forudsætninger og behov. En hjørnesten i projektet er at give god råd, vejledning og praksisnær inspiration til, hvordan der kan arbejdes med inklusion i idræt.  

Magasinets artikler er skrevet i et samarbejde mellem FIIBL, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Parasport Danmark, Videncenter om handicap, Professionshøjskolen UCN, UC SYD samt Byskovskolen afd. Asgård. 

» Leder: Tilpasset Idræt og Bevægelse i Skolen
Thomas Skovgaard & Søren Smedegaard 

» Inkluderende idrætsundervisning for børn med handicap og særlige behov – en præsentation af kernebegreber
Anette Bentholm & Tine Soulié

» En opsamling på hæmmende og fremmende faktorer for inklusion i idræt
Louise Stjerne Knudsen

» Samarbejde mellem fagprofessionelle styrker idrætsundervisningen for elever med særlige behov
Ellen Ravn Habekost & Anette Bentholm

» 6 trin til inkluderende idrætsundervisning
Lars Breum Christiansen 

» Kompetenceudvikling er afgørende for inklusion i idræt, men hvordan? 
Søren Smedegaard

» Interview: “Det vigtigste er, at vi møder eleverne, der hvor de er”
Julie Vang Knudsen

MOV:E 
Udgave: Særnummer 2019
Udgivet: September 2019

Udgiver: Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

Chefredaktør: Louise Stjerne Madsen,  lsknudsen@health.sdu.dk

Design & Produktion: Kindly.dk

Tryk: Clausen Grafisk, ApS

Gengivelse eller kopiering helt eller delvist af magasinets artikler, illustrationer og billeder må ikke ske uden skriftlig tilladelse fra redaktionen. 

Scroll to Top