MOV:E Særnummer 2017

Tema: Trivsel og Bevægelse i Skolen

Denne særudgave af MOV:E magasinet handler om projektet Trivsel og Bevægelse i Skolen. Artiklerne er skrevet af forskningsgruppen bag projektet.

Den første artikel præsenterer projektet og giver indblik i anvendte metoder og de hovedfaser, der har defineret processen i Trivsel og Bevægelse i Skolen. De næste tre artikler præsenterer resultater og erfaringer fra projektet. Herefter følger artikler vedrørende projektets hovedindsatser – idrætsundervisningen, aktive pauser i undervisningen og frikvarteret. Magasinet rundes af med en artikel, der giver indblik i, hvordan Trivsel og Bevægelse i Skolen blev understøttet af ledelse og nøglepersoner på de deltagende skoler. 

» Leder: Trivsel og Bevægelse i Skolen
Thomas Skovgaard & Lars Breum Christiansen

» Design og implementering
Søren Smedegaard & Thomas Skovgaard

» Selvopfattelse, selvtillid og trivsel
Lars Breum Christiansen

» Inklusion og eksklusion i skolens bevægelsesfællesskaber
Anne-Didde Holt & Lars Breum Christiansen

» Elevinddragelse i skolens bevægelsesfællesskaber
Anne-Didde Holt & Lars Breum Christiansen

» Læring og trivsel i idrætsundervisningen
Søren Smedegaard

» Formålet er trivsel – om brain breaks i undervisningen
Lars Breum Christiansen & Pernille Lund-Cramer

» Frikvarteret – det vigtigste tidspunkt på dagen
Lars Breum Christiansen & Anne-Didde Holt

» Succesfuld ledelse af implementering
Trine Damsgaard Eriksen, Anders Mark Aagaard & Søren Smedegaard

MOV:E 
Udgave: Særnummer 2017
Udgivet: November 2017

Udgiver: Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

Chefredaktør: Louise Stjerne Madsen,  lsknudsen@health.sdu.dk

Design: Red Ink A/S
Print: Clausen Grafisk ApS

Gengivelse eller kopiering helt eller delvist af magasinets artikler, illustrationer og billeder må ikke ske uden skriftlig tilladelse fra redaktionen. 

Scroll to Top