MOV:E 9 / 2020

Tema: Sundhed

MOV:E 9 handler om børn og unges sundhed og bevægelse. Ambitionen med magasinet er at gå et skridt tættere på børn og unges sundhed – med særligt blik for at idræt, bevægelse og sundhed hænger sammen.

Afsættet for magasinets første artikel er Sundhedsstyrelsens rapport fra 2019, der for første gang kortlagde danske børn og unges bevægelsesadfærd på baggrund af objektive målinger. Den indledende artikel udstikker samtidig rammen for magasinets efterfølgende artikler, der alle tager fat på spørgsmålet: Hvem har ansvaret for børn og unges sundhed? 

Som afslutning på magasinet går vi uden for tema med en artikel, der sætter spot på et emne, der diskuteres både nationalt og internationalt – nemlig børn og unges skærmtid. 

» Leder: Børn, unge, bevægelse og sundhed
Thomas Skovgaard, Søren Smedegaard & Jesper von Seelen

» Faglig artikel: Børn og unges fysiske aktivitet og sundhed – status og handling
Danielle Nørager Johansen & Tue Kristensen

» Synspunktsartikel: Hvad er skolens ansvar for børn og unges sundhed?
Jakob Have Nielsen

» Interview: Vi har alle del i ansvaret for børn og unges sundhed
Sofie Morley

» Synspunktsartikel: (U)lighed i børns sundhed – post covid 19
Mikkel Nørtoft Magelund

» Synspunktsartikel: Den sundhedsfremmende skole
Børge Koch

» Interview: Harte i bevægelse: Når lokalsamfundet får en rolle i børn og unges sundhed
Lucas Bannerholt

» Synspunktsartikel: Skærmtid: Et hullet paraplybegreb
Jesper Aagaard

MOV:E 
Udgave: Nr. 10 2020
Udgivet: Maj 2020

Udgiver: Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

Chefredaktør: Louise Stjerne Madsen,  lsknudsen@health.sdu.dk

Design & Print: Grafisk Center, SDU

Gengivelse eller kopiering helt eller delvist af magasinets artikler, illustrationer og billeder må ikke ske uden skriftlig tilladelse fra redaktionen. 

Scroll to Top