MOV:E 7 / 2018

Tema: Implementering

I den syvende udgave af MOV:E magasinet sætter vi fokus på implementering – et begreb, der over de seneste år har fået en større plads i både diskussioner og tilrettelæggelser af indsatser i forhold til børn, unge og bevægelse. 

I den sammenhæng anskuer vi implementering som læreprocesser, der medfører ændringer i og af det bestående. Det handler om styrede udviklinger, hvor ny praksis iværksættes, fastholdes og udbredes.

I forlængelse heraf drejer implementeringsforskning sig om at identificere, udvikle, afprøve og formidle løsninger, der passer ind i/kan skaleres til forskellige arenaer som fx grundskolen. Målet er at bidrage til mere sikker viden om, hvordan (effektive) indsatser udvikles, omsættes og virker i praksis. 

Artiklerne i denne udgave af MOV:E har alle implementering relateret til børn, unge og bevægelse som omdrejningspunkt – nogle med et teoretisk afsæt andre et mere praktisk. 

» Leder: Implementering i bevægelse
Thomas Skovgaard & Søren Smedegaard

» Faglig artikel: Implementering – et vrøvleord, en utopi, en strategi? 
Søren Smedegaard

» Synspunktsartikel: Udvikling af bevægelsesteams – et bidrag til forankring af bevægelse på skolerne
Lene Halmø Terkelsen & Torben Hansen

» Synspunktsartikel: Implementering af projektet Trivsel og Bevægelse i Skolen på Vissenbjerg Skole
Helle Pander & Christina Sørensen

» Synspunktsartikel: Professionsuddannelser i bevægelse
Kristian Munksgaard, Lotte Holk Hansen & Frederik Lassen

» Interview: Bevægelsesvejledere som spydspidser for mere bevægelse i skoledagen
Julie Vang Knudsen

» Faglig artikel: Mere idræt i skolen – implementeringserfaringer fra Svendborgprojektet
Jonas Vestergaard Nielsen

» Synspunktsartikel: Er der plads til mere? Fysisk aktivitet i skolens idrætsfaciliteter
Evald Bundgaard Iversen & Jens Høyer-Kruse

» Faglig artikel: Implementering af Bunkeflo- och MUGI-modellen
Ingegerd Ericsson

MOV:E 
Udgave: Nr. 7 2018
Udgivet: November 2018

Udgiver: Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

Chefredaktør: Louise Stjerne Madsen,  lsknudsen@health.sdu.dk

Design & Produktion: Kindly.dk

Tryk: Clausen Grafisk, ApS

Gengivelse eller kopiering helt eller delvist af magasinets artikler, illustrationer og billeder må ikke ske uden skriftlig tilladelse fra redaktionen. 

Scroll to Top