MOV:E 6 / 2018

Tema: Pædagogik

I dette nummer af MOV:E er det vores ambition at give en række stærke indblik i og bud på idræt og bevægelse som ressource i det pædagogiske arbejde med børn og unge. Flertallet af bidrag har fokus på de yngste børn – bl.a. derfor træder legebegrebet frem som et centralt perspektiv. 

Bidragene spænder fra præsentationer af konkrete bevægelsesindsatser, henover udforskning af kropslige dannelsesprocesser til diskussioner af, hvordan leg – herunder specifikt den risikofyldte af slagsen – skaber udvikling og trivsel for børn i dagtilbud. 

» Leder: Pædagogiske overvejelser om idræt, bevægelse, leg, læring og trivsel
Thomas Skovgaard & Lisbeth Runge Larsen

» Synspunktsartikel: Pædagogen som bevægelsesskaber i lyset af ny dagtilbudslov
Kristian Fahnøe Munksgaard & Christina Haandbæk Schmidt

» Faglig artikel: Kropslige dannelsesprocesser i børnehaven – i et kulturantropologisk perspektiv
Michael Blume & Ole Lund

» Faglig artikel: Børn i risikofyldt leg
Mathilde Sederberg & Anne Bahrenscheer

» Synspunktsartikel: Pædagogers mod og kropslighed i risikofyldt leg
Mathilde Sederberg & Anne Bahrenscheer

» Synspunktsartikel: Leg er ikke kun for sjov
Søren Maribo

» Synspunktsartikel: Kan musik være nøglen til bevægelsesglæde og bedre motorik?
Torkil Jolin, Charlotte Østergaard & Jesper Sandfeld

» Synspunktsartikel: Sundhedsfremme og bevægelse på pædagoguddannelsen
Børge Koch

» Synspunktsartikel: Fremtidens pædagoger er (også) didaktiske drivkræfter i pædagogiske kontekster
Katrine Bertelsen, Jette Bronson & Bo Lüders

MOV:E 
Udgave: Nr. 6 2018
Udgivet: Maj 2018

Udgiver: Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

Chefredaktør: Louise Stjerne Madsen,  lsknudsen@health.sdu.dk

Design & Produktion: Kindly.dk
Tryk: Clausen Grafisk, ApS

Gengivelse eller kopiering helt eller delvist af magasinets artikler, illustrationer og billeder må ikke ske uden skriftlig tilladelse fra redaktionen. 

Scroll to Top