MOV:E 5 / 2017

Tema: Innovation

MOV:E 5 byder på artikler og interviews, der fra forskellige vinkler, teoretiske ståsteder og metodiske tilgange, tager fat på idræt, bevægelse og innovation. 

I magasinet kan der bl.a. læses nærmere om innovation som praksislæring, og hvordan innovation og iværksætteri kan spille en aktiv rolle i idrætsuddannelser. Der sættes også fokus på de mange muligheder, der er for at skabe synergi mellem ny teknologi, bevægelse og læring.

» Leder: Idræts- og bevægelsesinnovation
Thomas Skovgaard & Lisbeth Runge Larsen

» Faglig artikel: Innovation og bevægelse i praksis
Anders Halling

» Synspunktsartikel: SMARTsport – teknologi, bevægelse og læring
Mads Petersen

» Interview: Movejam: Vær klar til at kaste dig ud i nye ting
Mie Erika Jensen

» Faglig artikel: Perspektiver på læring og dannelse i en innovations- og entreprenørskabsuddannelse inden for idræt
Lars Elbæk

» Synspunktsartikel: Innovation i idrætten
Martin Hedal

» Interview: Lokalt og innovativt samarbejde omkring den åbne skole
Mie Erika Jensen

» Synspunktsartikel: Stand up and move forward: a viewpoint
Johan de Jong & Roya Shokoohi

MOV:E 
Udgave: Nr. 5 2017
Udgivet: Maj 2017

Udgiver: Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

Chefredaktør: Louise Stjerne Madsen,  lsknudsen@health.sdu.dk

Design & Print: Red Ink A/S

Gengivelse eller kopiering helt eller delvist af magasinets artikler, illustrationer og billeder må ikke ske uden skriftlig tilladelse fra redaktionen. 

Scroll to Top