MOV:E 4 / 2016

Tema: Trivsel

MOV:E 4 sætter fokus på trivsel, og magasinet byder på artikler og interviews, der giver en række bud på, hvad trivsel er, hvordan trivsel kan måles, og hvad der kan gøres for, at flere trives bedre. 

En del af bidragene har fokus på sammenhænge mellem trivsel og bevægelse, og hvordan bevægelse kan bidrage til at fremme trivsel hos børn og unge. 

» Leder: Trivsel og bevægelse
Thomas Skovgaard & Lisbeth Runge Larsen

» Faglig artikel: Styrk skoletrivslen gennem bevægelse
Lars Breum Christiansen

» Faglig artikel: Pigers trivsel i udskolingens idrætsundervisning
Charlotte Østergaard & Solveig Fogh Rostbøll

» Synspunktsartikel: A commentary on the place of physical activity in Australian schools
Sue Whatman

» Interview: Har flere elever fået mere ud af bevægelse i skolen? 
Hanan Chemlali

» Synspunktsartikel: Dans fremmer trivsel i skolen
Malene Mortensen

» Faglig artikel: Mental sundhed i et nyt perspektiv
Vibeke Koushede & Lars Hübertz

» Synspunktsartikel: Hvordan måler vi, på rekord tid, om børn og unge trives?
Poul Nissen

» Faglig artikel: Trivsel i skolehaveprogrammet Haver til Maver
Karen Wistoft

» Interview: Hvordan måler vi trivsel og hvorfor? 
Hanan Chemlali & Josefine Dalsgaard

MOV:E 
Udgave: Nr. 4 2016
Udgivet: November 2016

Udgiver: Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

Chefredaktør: Louise Stjerne Madsen,  lsknudsen@health.sdu.dk

Design & Print: Jørn Thomsen Elbo A/S

Gengivelse eller kopiering helt eller delvist af magasinets artikler, illustrationer og billeder må ikke ske uden skriftlig tilladelse fra redaktionen. 

Scroll to Top