MOV:E 14 / 2023

Tema: Idræt og bevægelse for børn og unge med særlige behov

I den 14. udgave af magasinet MOV:E sætter vi fokus på idræt og bevægelse for børn og unge med særlige behov.

Alle børn og unge skal have mulighed for at deltage i de idræts- og bevægelsesfællesskaber, de møder i daginstitution, skole og fritid. I dette magasin sætter vi fokus på, hvordan man skaber rammerne for, at alle børn og unge oplever de positive effekter, bevægelse kan have. 

» Leder: MOV:E 14 sætter fokus på muligheder for alle børn og har premiere på to ny formater
Louise Stjerne Madsen

» Videnskabelig artikel: ‘Træning som leg’ – en ændret tilgang til træning for forældre til børn med cerebral parese. Et evalueringsstudie af Elsass Fondens familiecentrerede indsats ‘God Start’.
Charlotte Boslev Præst & Camilla Marie Larsen

» Synspunktsartikel: En implementeringsguide målrettet kommunal politik og praksis
Louise Stjerne Madsen & Thomas Skovgaard

» Faglig artikel: Inkluderende bevægelse for de 10-15-årige børn i skolen – erfaringer fra udviklingsprojektet Bevægelse for alle
Heidi Gabriel & Karla Borup Jonsen

» Faglig artikel: “Det handler om at få succes”: Idrætsundervisernes erfaringer med at inkludere elever med særlige behov i idræt
Marianne Friis Andersen & Julie Dalgaard Guldager

» Interview: Børn med funktionsnedsættelse kan også! – Et foreningsperspektiv på rekruttering og deltagelse i foreningslivet for børn med funktionsnedsættelser
Louise Briand Thomsen & Laura Milsø Stephensen

» Synspunktsartikel: Ulige børn leger bedst
Helle Dyrløv Madsen

» Podcast: “Er der overhovedet behov, som er særlige?”
Emil Falster & Thomas Skovgaard

MOV:E 
Udgave: Nr. 14 2023
Udgiver: Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

Chefredaktør: Louise Stjerne Madsen,  lsknudsen@health.sdu.dk

Design & Print: Grafisk Center, SDU

Gengivelse eller kopiering helt eller delvist af magasinets artikler, illustrationer og billeder må ikke ske uden skriftlig tilladelse fra redaktionen. 

Scroll to Top