MOV:E 13 / 2022

Tema: Bevægelse for 0-6-årige

I den 13. udgave af magasinet MOV:E sætter vi fokus på bevægelse for 0-6-årige – i dagtilbud, i hjemmet og i fritiden. Magasinet byder bl.a. på fem stærke eksempler, der fra forskellige vinkler og perspektiver, arbejder for at endnu flere børn oplever en aktiv hverdag.

» Leder: Bevægelse for 0-6-årige – i dagtilbud, i hjemmet og i fritiden
Louise Stjerne Madsen

» Interview: Undersøgelserne bag Aktive Børn i Dagtilbud
Laura Milsø Stephensen & Louise Briand Thomsen

» Faglig artikel: At fremme den motoriske udvikling hos spædbørn – en indsats henvendt til det nyfødte barns forældre
Marlene Rosager Lund Pedersen

» Synspunktsartikel: Børn og Bevægelseskultur sætter kroppen i centrum
Marie Topp, Birgitte Møs & Claire Haigh Ludvigsen

» Synspunktsartikel: Aktive Børn i Forening
Pia Brøgger & Klaus Dewaegenaere Ryding

» Synspunktsartikel: Mere bevægelse i dagtilbud: Fælles ansvar for et Børneliv i sund balance gennem samarbejde mellem dagtilbud og lokalsamfund
Karen Eriksen, Kristina Thitgaard Poulsen & Tine Curtis

» Synspunktsartikel: Kroppen på Toppen
Tine Hyldahl Henriksen

» Interview: Hvordan kan pædagoger arbejde med børnenes perspektiver? 
Louise Stjerne Madsen

» Video: Se hvordan Evigglad Børnehus arbejder med leg, idræt og bevægelse

MOV:E 
Udgave: Nr. 13 2022
Udgiver: Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

Chefredaktør: Louise Stjerne Madsen,  lsknudsen@health.sdu.dk

Design & Print: Grafisk Center, SDU

Gengivelse eller kopiering helt eller delvist af magasinets artikler, illustrationer og billeder må ikke ske uden skriftlig tilladelse fra redaktionen. 

Scroll to Top