MOV:E 12 / 2022

Tema: Børneliv

I den 12. udgave af magasinet MOV:E dykker vi ned i temaet Børneliv. Gennem fem stærke artikelbidrag retter vi blikket mod børnene og deres liv i skolen, fritiden, legen og naturen. 

De fem artikler tager fat på, hvordan det gode børneliv kan se ud, hvordan det kan undersøges, hvordan børnenes perspektiver kan inddrages og ikke mindst, hvordan vi skaber gode betingelser og rammer for børnelivet. 

» Leder: Børneliv i skolen, fritiden og naturen
Louise Stjerne Madsen

» Synspunktsartikel: Hvad er det gode børneliv i grundskolen?
Nikolaj Elf, Connie Svabo & Thomas Skovgaard

» Faglig artikel: Udeliv – undersøgelser af danske børns aktive udeliv i skole, institution og fritid
Søren Præstholm, Søren Andkjær & Jan Arvidsen

» Faglig artikel: NatureMoves projektet – vidensbaserede indsatser der fremmer børns aktive udeliv i fritiden
Søren Andkjær, Astrid Ishøi & Jan Arvidsen

» Synspunktsartikel: Den motiverende legeplads 
Thea Toft Amholt & Jeanette Fich Jespersen

» Interview: Det gode fritidsliv – ifølge børnene
Louise Briand Thomsen & Laura Milsø Stephensen

MOV:E 
Udgave: Nr. 12 2022
Udgivet: Februar 2022

Udgiver: Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

Chefredaktør: Louise Stjerne Madsen,  lsknudsen@health.sdu.dk

Design & Print: Grafisk Center, SDU

Gengivelse eller kopiering helt eller delvist af magasinets artikler, illustrationer og billeder må ikke ske uden skriftlig tilladelse fra redaktionen. 

Scroll to Top