MOV:E 11 / 2021

Tema: Bevægelse i skolen

I dette MOV:E magasin tager vi med ni stærke artikelbidrag fat på bevægelse i skolen fra forskellige vinkler, tilgange og perspektiver.

I magasinet får du både diskussioner af skolen som ramme for børn og unges bevægelse, konkrete praksisnære eksempler på skolebaserede bevægelseseksperimenter, indblik i ny forskning og meget mere.

» Leder: En skole i bevægelse?
Thomas Skovgaard, Søren Smedegaard & Jesper von Seelen

» Debatindlæg: Bevægelse fra et elevperspektiv
Esther Vyff Petersen

» Synspunktsartikel: Nye internationale anbefalinger for fysisk aktivitet: Hvad betyder det for os, der arbejder med bevægelse i skolen? 
Jasper Schipperijn

» Faglig artikel: Giver undervisningsforløb med skridttællere større indsigt i bevægelse i skoledagen? 
Lars Breum Christiansen, Danielle Nørager Johansen & Lærke Bjerg

» Faglig artikel: Bevægelseskoordinatorer: En opgave i krydsfeltet mellem kollegaer og ledelse
Louise Stjerne Knudsen & Lars Breum Christiansen

» Faglig artikel: Mindre mobiltelefon – mere bevægelse? Et frikvarterseksperiment
Charlotte Skau Pawlowski & Tanja Schmidt

» Faglig artikel: iMOOW!-bevægelsesdidaktik: Mål, metoder og mening med bevægelse i undervisningen
Bodil Borg Høj & Kasper Lasthein Madsen

» Faglig artikel: Alle er med!
Mette Munk, Lise Réol & Hanne Christensen 

» Synspunktsartikel: Elever med særlige behov har brug for bevægelse
Tine Soulié

MOV:E 
Udgave: Nr. 11 2021
Udgivet: Juni 2021

Udgiver: Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

Chefredaktør: Louise Stjerne Madsen,  lsknudsen@health.sdu.dk

Design & Print: Grafisk Center, SDU

Gengivelse eller kopiering helt eller delvist af magasinets artikler, illustrationer og billeder må ikke ske uden skriftlig tilladelse fra redaktionen. 

Scroll to Top