Motorik i indskolingen

2023 – 2025 

FIIBL har etableret et forskningssamarbejde med Dansk Skoleidræt som evaluator for projektet ‘Motorik i Indskolingen’. Dette pilotprojekt er designet med det overordnede formål at styrke kompetencerne hos det pædagogiske personale i indskolingen på fire skoler. Målet er at øge deres evne til at anvende motorik som et didaktisk og pædagogisk redskab.

Fokus på implementering
Evalueringen vil primært fokusere på at undersøge implementeringen af indsatsprogrammet. For at sikre en systematisk afdækning har dataindsamlingen fokus på kvalitative data, designet ud fra implementeringsteori. Det inkluderer en analyse af det pædagogiske personales oplevelser af både hæmmende og fremmende faktorer for implementeringen af indsatsen samt faktorer som oplevet relevans og mulig tilpasning.

Motorikfremmende aktiviteter
Udover at undersøge implementeringen vil evalueringen også omfatte det pædagogiske personales oplevelser og vurderinger af anvendelsen af motorikfremmende aktiviteter i forskellige undervisnings- og skolesituationer.

Der vil også være fokus på, hvorvidt det pædagogiske personale føler sig trygge og kompetente i at anvende de opnåede kompetencer efter kompetenceløftet. Metoderne omfatter gruppeinterviews og observationer på de deltagende skoler med det pædagogiske personale.

Undersøgelsen ledes af Marlene Rosager Lund Pedersen, og afsluttes med en konklusion om, hvorvidt det er meningsfuldt at afprøve den pilottestede indsats i en systematisk afprøvning, og hvilke tilpasninger der eventuelt vil være nødvendige.

Bidrag til forståelse og videreudvikling
Projektet bidrager med en forståelse af implementeringen af motorikfremmende aktiviteter i indskolingen og skaber grundlag for videreudvikling inden for området.

Kontakt

Marlene Lund Rosager Pedersen / mrlpedersen@health.sdu.dk

» Læs mere om projektet

Scroll to Top