Mange elever har svømning på skoleskemaet

28. oktober 2021

I samarbejde med Dansk Svømmeunion og TrygFonden har FIIBL endnu engang gennemført en undersøgelse, der gør status på svømmeundervisningen i den danske folkeskole. Resultaterne er netop udgivet i et vidensnotat.  

Den nye undersøgelse, der er udgivet i regi af projektet Forbedring af børns svømmeduelighed: Kortlægning og kommuneundersøgelse, bidrager til ambitionen om, at Alle skal lære at svømme formuleret af Dansk Svømmeunion og TrygFonden.

Undersøgelsen viser, at svømning typisk tilbydes elever i 4. og 5. klasse. Det er lig billedet fra tidligere, lignende kortlægninger. Kun i få kommuner undervises elever på tidligere eller senere klassetrin. I størstedelen af landets kommuner foregår svømmeundervisningen i en svømmehal. Der er dog en række kommuner, som angiver, at der afholdes udendørs undervisning.

Undersøgelsen peger også på, at der er forskellige løsninger for, hvem der varetager undervisningen, men helt overordnet har størstedelen af folkeskolens elever svømning på programmet i løbet af deres skoletid.

Fire kortlægninger på 10 år
Projektet Forbedring af børns svømmeduelighed: Kortlægning og kommuneundersøgelse bygger videre på tre tidligere statusopgørelser om skolesvømning udgivet i 2012, 2018 og 2019. Med den nyeste udgivelse fra 2021 giver det mulighed for at tegne et oversigtsbillede af området over de sidste ti år.

Tilsammen viser de fire kortlægninger, at der er forskelle på de tilbud om svømmeundervisning, der tilbydes børn – både på tværs af landets kommuner og i nogle kommuner også skolerne imellem.

Udover at den seneste undersøgelse gør status på svømmeundervisningen, peges der i det nyeste vidensnotat også på nogle af de centrale udfordringer og barrierer, som kommunerne står med i forhold til at tilbyde deres elever skolesvømning.

Om projektet
Vidensnotatet er en del af projektet Forbedring af børns svømmeduelighed: Kortlægning og kommuneundersøgelse, der er et samarbejde mellem Dansk Svømmeunion og FIIBL.

Projektets dataindsamling består af to dele:

  • Et kortlægningsstudie udført som en spørgeskemaundersøgelse
  • Uddybende interviews med kommuner, hvor folkeskoleelever ikke modtager svømmeundervisning.

Dataindsamling er gennemført i perioden marts til juni 2021.

Kontakt
Thomas Skovgaard / tskovgaard@health.sdu.dk

Scroll to Top