Livskompetencer gennem idræt på efterskolen

2. september 2020

Kan deltagelse i idræt give unge mennesker kompetencer, som de kan bruge i livets andre sammenhænge? Det er muligt – men forskningen peger på, at der skal være et tydeligere fokus på at udvikle og overføre sådanne livskompetencer i undervisningen for at udnytte idrættens potentiale.

I et netop publiceret forskningsprojekt blev der udviklet et efteruddannelsesforløb for efterskolelærere på tre danske idrætsefterskoler. Gennem forløbet blev lærerne introduceret for teoretiske vinkler på livskompetencer og diskuterede, hvad det betød for deres efterskoleelever. Diskussionen første til fem livskompetence-temaer: ansvar, fokus, modstandskraft, selvbevidsthed og proaktiv.

Udvikling af ny praksis
Som en del af de efterfølgende forløb koblede efterskolelærerne et af de ovenstående temaer til et af deres forestående idrætsforløb – og udviklede dermed en ny praksis, hvor eleverne diskuterede, reflekterede og øvede livskompetencer som en del af deres linjefagsidræt.  

Lærernes efterfølgende evaluering af forløbet var positiv, og der var stor tilfredshed med den involverende tilgang. Særligt, fortalte lærerne, at det mere konkret, når teorien om livskompetencer blev omsat til praksis som en del af et idrætsforløb. Udfordringerne ved forløbet var lærernes bekymring om, at for meget af tiden gik med snak, og om det relativt korte forløb vil have en effekt på lang sigt.

Fokus på efteruddannelse og forskning på idrætsefterskoler
Forskningsprojektet er med til at udpege en vej for at efteruddanne lærere, trænere og andre idrætsfolk i at koble psykosociale kompetencer til den overvejende fysiske praksis, der er i idrætten. Projektet er netop udgivet i tidsskriftet Advances in Physical Education og kan downloades her

Forskning i idrætsefterskoler
FIIBL har i de kommende år fokus på forskning i idrætsefterskoler. Blandt andet har Lise Elkrog-Hansen netop påbegyndt et Ph.d.-forløb støttet af Kulturministeriet med fokus på, hvilken rolle denne særlige skoleform har for unges udviklings- og dannelsesprocesser – og det gøres med udgangspunkt i idrætten og fællesskabet. Læs mere om Lises projekt Idrætsefterskoler – dannelse med krop og sjæl

Hvad er Livskompetencer?

Livskompetencer kan bruges som betegnelse for de psykosociale kompetencer, som udvikles i nogle af livets arenaer, og som kan bruges i andre arenaer.

Fx kompetencer som udvikles i idrætten, og som kan bruges i uddannelses-, arbejds- eller familiesammenhænge.

Om projeket

Julie Vang Knudsen har i samarbejde med vejlederne Lise Maria Elkrog-Hansen og Lars Breum udført projektet Udvikling af life skills hos elever på idrætsefterskoler i forbindelse med hendes kandidatuddannelse i Idræt og Sundhed.

Julie har i forbindelse med sin uddannelse fået tildelt et ½ års fakultetsstipendie til et såkaldt prægraduatforløb, der har gjort projektet muligt. 

Lise Maria Elkrog-Hansen
Ph.d.-studerende

Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet

lmhansen@health.sdu.dk

Lars Breum Christiansen
Lektor

Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet

lbchristiansen@health.sdu.dk

Scroll to Top