KreaKtive Unge

Evaluering

2023 – 2024

I dette projekt indgår FIIBL i et forskningssamarbejde med Dansk Skoleidræt, støttet af Novo Nordisk Fonden.

Projektet har til formål at øge unges fysiske aktivitet og nedbringe den stillesiddende tid i skolen. Løsningerne udvikles gennem en iterativ proces med elever, lærere, interessenter og fageksperter. Målet er, at de deltagende udskolingselever selv udvikler og inddrages i virksomme løsninger til egen skole.

I udviklingsprocessen frem mod projektet deltog elever og lærere fra fire klasser på fire forskellige skoler. De blev suppleret af interessenter og fagfolk, der bidrog med viden og erfaringer i forhold til innovative tiltag, fysisk aktivitet eller unge som målgruppe.

I den afsluttende testperiode, hvor FIIBL er med som evalueringspartner, deltager syv interventionsklasser og fire kontrolklasser. Effekten af KreaKtive Unges tiltag forventes at være, at eleverne øger deres fysiske aktivitet med 10% og nedbringer stillesiddende tid i skoletiden med 10%.

Evaluering og udgivelser
FIIBL vil igennem en evaluering besvare tre overordnede forskningsspørgsmål:

1.

Hvilken effekt har projektet haft på unges fysiske aktivitetsniveau og stillesiddende adfærd i skolen?

2.

Hvilken betydning har indsatsen for unges involvering i og motivation for at udvikle løsninger, der skaber mere fysisk aktivitet eller nedbringer stillesiddende adfærd?

3.

Hvordan er indsatsen anvendelig i undervisningen, set fra lærernes perspektiv?

Projektteamet består af lektor, Lars Breum Christiansen, og prægraduat, Stine Beck Pedersen. Stine er involveret i dataindsamling og analyse af alle tre spørgsmål med særligt fokus på spørgsmål 2. 

Spørgsmål 1 har været omdrejningspunktet for Jonas Ellehuus-Schjødt’s specialeprojekt i foråret 2023. Læs Jonas’ speciale “KreaKtive Unge: En kvantitativ undersøgelse af udskolingselever som centrale medskabere af bevægelse”

Videnskabelig assistent, Marianne Friis Andersen, har været ansvarlig for spørgsmål 3, der netop er udgivet i en analyserapport: Kvalitativ analyse af lærernes perspektiv på implementering af KreaKtive Unge 

Den samlede evaluering bidrager med viden og indsigter om fremme af fysisk aktivitet for unge i en skolekontekst. Herunder bl.a. viden om konkrete inddragelsesprocesser og deres betydning for motivation for fysisk aktivitet i skolen.

Projektteam

Lars Breum Christiansen / lbchristiansen@health.sdu.dk 
Stine Beck Pedersen / stije21@student.sdu.dk

Scroll to Top