KreaKtive Unge

Projektet havde til formål at øge unges fysiske aktivitet og nedbringe den stillesiddende tid i skolen. Til det blev der udviklet løsninger gennem en iterativ proces med deltagelse fra elever, lærere, interessenter og fageksperter.

Målet var, at de deltagende udskolingselever selv udviklede og blev inddraget i brugbare løsninger til egen skole.

I den afsluttende testperiode, hvor FIIBL var med som evalueringspartner, deltog syv interventionsklasser og fire kontrolklasser. 

Evaluering og udgivelser
FIIBL’s evaluering havde fokus på projektets effekt på: de unges fysiske aktivitetsniveau og stillesiddende adfærd i skolen (del 1), indsatsens betydning for de unges motivation for at bidrage til at udvikle løsninger, der skaber fysisk aktivitet i skolen (del 2) samt indsatsens anvendelighed i undervisningen – set fra lærernes perspektiv (del 3). 

Resultater fra evalueringen er indtil videre udgivet som følgende udgivelser: 

Del 1) Jonas Ellehuus-Schjødt’s specialeprojekt “KreaKtive Unge: En kvantitativ undersøgelse af udskolingselever som centrale medskabere af bevægelse”

Del 3 er udgivet i en analyserapport: Kvalitativ analyse af lærernes perspektiv på implementering af KreaKtive Unge 

Den samlede evaluering bidrager med viden og indsigter om fremme af fysisk aktivitet for unge i en skolekontekst. Herunder bl.a. viden om konkrete inddragelsesprocesser og deres betydning for motivation for fysisk aktivitet i skolen.

Kontakt

Lars Breum Christiansen / lbchristiansen@health.sdu.dk 
Stine Beck Pedersen
Marianne Friis Andersen

Udgivelser

Del 1: KreaKtive Unge: En kvantitativ undersøgelse af udskolingselever som centrale medskabere af bevægelse af Jonas Ellehuus Schjodt, juni 2023

Del 2: Kommer snart. 

Del 3: Kvalitativ analyse af lærernes perspektiv på implementering af KreaKtive Unge af Marianne Friis Andersen, august 2023.  

Scroll to Top