En implementeringsguide målrettet kommuner

– med særligt fokus på børn og unge med bevægelseshandicap

Implementeringsguiden er udviklet til kommunal praksis og henvender sig til de aktører, der har ansvar for at udvikle, planlægge og implementere tiltag – som fx idræts- og bevægelsestilbud – til børn og unge med bevægelseshandicap – både i skolen og i fritiden.

Guiden fungerer som en overordnet ramme for fælles forståelse, kommunikationsværktøj og videre planlægning. Den hjælper også med styret implementering af nye tiltag eller ændringer af allerede igangsatte initiativer.

På denne side kan du klikke dig igennem guiden og helt frit downloade den fulde guide inkl. beskrivelser af alle fire faser. 

Tager du guiden i brug, og vil du dele dine erfaringer, hører vi meget gerne fra dig. Skriv til os på kontakt@fiibl.dk 

 • 1 / 4

  UDFORSK

  For at få et tilstrækkeligt vidensgrundlag, starter implementeringsprocessen med en udforskning af området. Det kan fx være internt, hvor I afdækker kommunens nuværende bevægelsestilbud og indsatser for børn og unge med bevægelseshandicap.

   

  Kendetegn: 

  Identificering af udfordringen

  Kortlægning af viden og erfaring

  Opbygning af et solidt vidensgrundlag

  Klarlægning af ressourcer

 • 2 / 4

  PLANLÆG

  Planlægningsfasen bygger videre på den indledende udforskning. Formålet er at gå videre med den videns- og erfaringsgrundlag, I har opbygget i den første fase og begynde planlægningen af jeres implementeringsproces.

   

  Kendetegn:

  Fælles forståelse og udpegning af prioriteringer

  Rekruttering og involvering af ressourcepersoner og samarbejder

  Udarbejdelse af en klar og velargumenteret implementeringsplan

 • 3 / 4

  AFPRØVNING

  Som navnet antyder er det i denne fase, I tager hul på afprøvningen. Det vil sige, at indsatsen skal stå sin første prøve med og i praksis. 

   

  Kendetegn:

  Support og ledelse

  Fleksible tilpasninger

  Monitorering og indsamling af data på implementeringsprocessen

 • 4 / 4

  IMPLEMENTER

  Den nye indsats er nu blevet en så integreret del af praksis, at vi kan tale om implementering. 

   

  Kendetegn:
  Vedligeholdelse og fastholdelse

  Planlæg skalering

  Anerkendelse og support af ressourcepersoner

  Den samlede implementeringsguide

  I guiden får du indblik i nogle af de centrale faser og elementer for igangsættelse og fastholdelse af bevægelsesmuligheder for børn og unge med bevægelseshandicap.

  Samlet tjekliste

  I løbet af guiden møder du et antal tjeklister, som kan være en hjælp for dig i implementeringsprocessen. Dem har vi samlet i et fælles dokument.

  Skabelon til implementeringsplan

  I guiden foreslår vi, at I udarbejder en klar og velargumenteret implementeringsplan. Den kan du downloade og printe en skabelon til her. 

  Scroll to Top