4 / 4

IMPLEMENTER

Den nye indsats er nu blevet en så integreret del af praksis, at vi kan tale om implementering.

Der må dog altid være fokus på at opretholde indsatsen ligesom der skal være en plan for, hvordan indsatsen udvikles, stadig monitoreres og eventuelt skaleres. En plan for skalering bør medtænkes i de tidlige faser af implementeringsprocessen (fx under planlægning). Potentialer for skalering kan herefter vurderes nærmere i implementeringsfasen.

For at muliggøre skalering er det vigtigt at have en plan klar for, hvordan der fx kan findes yderligere ressourcer til at vedligeholde det nye tiltag over tid. Det betyder, at fokus skal rykkes fra implementering til konsolidering af det nye tiltag for at blive ved med styrke brugen blandt de relevante nøglepersoner. Følgende aktiviteter kan være brugbare, hvis et tiltag skal skaleres:

  • Hav en plan for vedligeholdelse og skalering klar fra start – og husk skalering går ikke nødvendigvis kun opad, men kan også gå nedad (som fx øget ressourceforbrug, personaleomlægninger eller andre forhold, der kan påvirke skalering i den ene eller anden retning.

  • Sørg for, hvis implementeringsprocessen ændrer sig, at indsamles ny data. En ændring kan fx være en større ændring i konteksten for det nye tiltag.

  • Selvom tiltaget er implementeret i praksis, er der stadig brug for vedvarende ledelse og support – det betyder fx at der er brug for et fortsat engagement i implementeringsprocessen.

Scroll to Top