iMOOW! - meningsfuld bevægelse i skolen

iMOOW! projektet handler om at udvikle bevægelse og skabe mere læring for eleverne i de faglige fag, øge elevernes trivsel og skabe variation i skoledagen.

iMOOW!-projektet blev gennemført på 20 skoler, hvor alle skoler havde et iMOOW! team bestående af 5-6 pædagoger og lærere og en iMOOW! medarbejder. Teamet stod for at udvikle bevægelse målrettet elevernes trivsel og læring i de enkelte fag. Herefter blev aktiviteterne afprøvet i praksis i klasserne og på baggrund af en efterfølgende evaluering blev nye bevægelsesaktiviteter udviklet.

Det udviklede undervisningsmateriale er i særlig grad relevant på grunduddannelser, fag og moduler:

Pædagoguddannelsen:

  • Specialiseringen; Skole-fritidspædagogik
  • Valgmodulet: Sundhedsfremme og bevægelse hhv. modul 14 og 18

Læreruddannelsen

  • Alle undervisningsfag i forbindelse med den del af fagbeskrivelsen, der handler om krop og bevægelse.
  • Specialiserings- og valgmoduler, der handler om bevægelse, læring og trivsel

 Efter- og videreuddannelse

  • Den pædagogiske diplomuddannelse, Bevægelsesvejleder
  • Den pædagogiske diplomuddannelse, Idræt

Kontakt

Andreas Bolding Christensen / abch@ucl.dk 

iMOOW! er støttet af Nordea-fonden og afvikles i samarbejde med medarbejdere fra VIA University College, FIIBL og Norges Idrettshøgskole.

» Læs mere om iMOOW!

Materialer: Aktivitetskort fra iMOOW!

» Hent alle aktivitetskort her

Scroll to Top