iMOOW! - for de mindste

Leg og motorik der bevæger eleverne i børnehaveklassen

2023 – 2024

Projektets formål er at udvikle pædagogisk praksis i børnehaveklassen, hvor bevægelse og leg fremmer elevernes motoriske udvikling og aktive deltagelse i skolens fællesskab og læringsprocesser.

Målet er at udvikle et fysisk og digitalt undervisningsmateriale bestående af seks narrative undervisningsforløb, hvor bevægelse og leg integreres i arbejdet med børnehaveklassens kompetence-, færdigheds- og vidensområder. Undervisningsforløbene består af konkrete bevægelsesaktiviteter og narrative bevægelsesfortællinger (pixibøger og animationsfilm) samt en lærervejledning.

Metoden bygger på aktionslæring. Udviklingen af undervisningsmaterialet sker i et samarbejde mellem børnehaveklasseledere, lærere, pædagoger og projektmedarbejdere.

Målgruppen er børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger, der skal anvende undervisningsmaterialet til undervisningen af elever i børnehaveklassen.

Det udviklede undervisningsmateriale bliver gjort frit tilgængeligt på FIIBL.dk, emu.dk og VIA.dk.

Kontakt

Andreas Bolding Christensen / abch@ucl.dk 

Scroll to Top