Fokusområde: Idræt og bevægelse for børn og unge med særlige behov

God Start

FIIBL deltager som evalueringspartner med det sigte at undersøge og evaluere på de centrale antagelser om årsags-virknings-mekanismer i Elsass Fondens initiative God Start.

Styrket læring gennem bevægelse i skolen 

Udvikling og formidling af viden og værktøjer til at understøtte inklusion i skolens idræts- og bevægelsesfællesskaber.


Supporting Active Living for All: SALFA:KIDS

Formålet med projektet at skabe viden om, hvordan danske kommuner kan skabe og understøtte mulighederne for, at børn og unge med bevægelseshandicap kan deltage i fysisk aktivitet, leg og bevægelse.

Scroll to Top