Fokusområde: Idræt og bevægelse for børn og unge med særlige behov

Supporting Active Living for All

Hvordan kan danske kommuner understøtte mulighederne for, at børn og unge med bevægelseshandicap kan deltage i fysisk aktivitet, leg og bevægelse?

God Start

FIIBL deltager som evalueringspartner med det sigte at undersøge og evaluere på de centrale antagelser om årsags-virknings-mekanismer i Elsass Fondens initiative God Start.

Styrket læring gennem bevægelse i skolen 

Udvikling og formidling af viden og værktøjer til at understøtte inklusion i skolens idræts- og bevægelsesfællesskaber.


Scroll to Top