Hvordan motiveres unge til at engagere sig i udviklings- og ledelsesarbejde i idrætsforeninger?

26. januar 2024

Flere idrætsforeninger igangsætter initiativer, der skal styrke unges engagement i udviklings- og ledelsesarbejde. Ambitionen er at styrke foreningernes evne til at fastholde og rekruttere unge samtidig med at sikre deres indflydelse på fremtidens foreninger. Men hvordan styrker vi unges engagement i denne type arbejde i idrætsforeninger? Det er netop blevet undersøgt i et specialeprojekt på Idræt og Sundhed på Syddansk Universitet.

Det er Laura Milsø Stephensen, der står bag undersøgelsen, der tager udgangspunkt i fem gruppeinterviews med 12 engagerede unge fra fem forskellige idrætsforeninger. Resultaterne af undersøgelsen indikerer, at de unge er drevet af en indre motivation, der udspringer af deres interesse og passion for idræt. Samtidig motiveres de af ansvar, personlig udvikling, og et ønske om aktivt at bidrage til idrætten og fællesskabet, som har bidraget til gode og værdifulde oplevelser i de unges liv.

Hvordan styrkes motivationen?
I specialet går Laura i dybden med, hvordan denne motivation kan styrkes, så der fx er overensstemmelse mellem de opgaver og ansvar, de unges stilles over for og deres personlige værdier og identitet. Specialet undersøger også, hvordan personlig udvikling, tilegnelse af livskompetencer og meningsfulde relationer spiller en central rolle i at opretholde de unges engagement i foreningen.

Fokus på rammerne
Specialet afsluttes med en diskussion af, hvordan rammerne omkring de unge i idrætsforeningerne kan optimeres. Nogle unge ønsker blandt andet en mere fleksibel struktur for at de kan engagere sig, mens andre motiveres af et fælles forpligtende engagement, hvor deres bidrag er afgørende. Derudover fremhæves betydningen af de voksne ansvarlige i idrætsforeningerne, da de spiller en afgørende rolle i at fremme de unges engagement.

Specialet kan læses her

» Læs specialet “Unges motivation for at engagere sig i udviklings- og ledelsesarbejdet i idrætsforeninger”

Specialeafhandling fra kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed på Syddansk Universitet. 

Udarbejdet af: Laura Emilie Milsø Westphal Stephensen

Kontakt

Laura Milsø Stephensen / lstephensen@health.sdu.dk
Lars Breum Christiansen / lbchristiansen@health.sdu.dk

Scroll to Top