Ny rapport: 

Hvordan går det med den fysiske aktivitet blandt børn og unge i Danmark?

22. juni 2022

I dag udkommer den nyeste opgørelse fra det internationale netværk Active Healthy Kids. Active Healthy Kids – Danmark 2022 indeholder en opdateret præsentation af i alt ti indikatorer om børn og unges fysiske aktivitet.

Det er en netværksgruppe med repræsentanter fra i alt ti organisationer med ekspertise i fysisk aktivitet for børn og unge, der står bag den nyeste vurdering. Netværksgruppens medlemmer repræsenterer forsknings-, analyse- og uddannelsesinstitutioner samt landsdækkende idrætsorganisationer. Sundhedsstyrelsen og DGI har taget del som observatører.

» Læs Active Healthy Kids – Danmark 2022

Den nye vurdering viser overordnet, at der er gode muligheder for bevægelse, men også at en stor del af danske børn og unge ikke er fysisk aktive i et tilstrækkeligt omfang.

Den viser bl.a.:

  • Fysisk aktivitet vurderes til karakteren D, hvilket betyder, at 27-33% af de danske børn og unge er tilstrækkeligt aktive.

  • At organiseret idræt i fritiden stadig er en vigtig ramme om børn og unges deltagelse i sport og motion, og en indikator hvor Danmark ligger i toppen (A).

  • Endelig er transport til skole og fritid forbundet med fysisk aktivitet for mange børn og unge – især sammenlignet med andre lande (A-). 82% angiver at transportere sig aktivt min. to gange om ugen.

  • På trods af skolereformens fordring om gennemsnitlige 45 min. motion og bevægelse om dagen er en aktiv skoledag ikke en selvfølge for alle børn. Størst er udfordringen for de ældste elever og pigerne. Indikatoren vurderes til B+, da undersøgelser viser, at færre skoler lever op til lovkravet.

Anbefalinger til handling
På baggrund af vurderingerne, har det danske Active Healthy Kids netværk givet deres anbefalinger til, hvor der kan sættes ind, så flere børn og unge bevæger sig mere og oplever fysisk aktivitet som en integreret del af deres hverdag.

De seks anbefalinger:

  1. Bliv ved med at sikre gode vilkår for foreninger og samtidig rette opmærksomheden mod vilkårene for andre former for organiseret idræt – især for de ældste.

  2. Det bør prioriteres at styrke skolens kultur omkring fysisk aktivitet med særligt fokus på de ældste elevers sundhed og motivation for et aktivt liv.

  3. Der er grund til at have fokus på den aktive leg, udendørs og uorganiseret fysisk aktivitet i skole, institution og fritid.

  4. Cykling og gang skal blive ved med at være en populær og attraktiv transportform for børn – og især unge gennem forskellige indsatser.

  5. Flere børn skal deltage i målrettet fysisk aktivitet til gavn for deres fysiske form, kropslige kompetencer og sundhedsudvikling.

  6. De mange gode intentioner skal i højere grad nå ud til de børn og unge, det drejer sig om. Der er derfor behov for løsninger baseret på praksisrelevant viden og på inddragelse af børn og unge.
Kontakt

Lars Breum Christiansen
Lektor og centerleder i FIIBL

lbchristiansen@health.sdu.dk

Active Healthy Kids netværksgruppe

Lars Breum Christiansen
Lektor og centerleder
FIIBL og Syddansk Universitet

Mette Toftager
Lektor
Syddansk Universitet

Peter Lund Kristensen 
Lektor
Syddansk Universitet og Region Syddanmark 

Niels Christian Møller 
Lektor
Syddansk Universitet 

Malte Nejst Larsen 
Post doc
Syddansk Universitet 

Jasper Schipperijn 
Professor 
Syddansk Universitet

Jens Høyer-Kruse
Akademisk medarbejder
Syddansk Universitet 

Thomas Skovgaard
Lektor og forskningsleder
Syddansk Universitet

Steffen Rask  
Analytiker
Idrættens Analyseinstitut 

Thomas Baagø-Rasmussen  
Analytiker
Danmarks Idrætsforbund 

Mette Rasmussen  
Udviklingskonsulent 
Dansk Skoleidræt 

Jacob Have Nielsen
Videnskonsulent
Dansk Skoleidræt 

Jesper Ninn Sandfeld Melcher 
Lektor
Københavns Professionshøjskole 

Søren Præstholm
Specialkonsulent og centerleder
Københavns Universitet og Center for Børn og Natur 

Observatører:
Sundhedsstyrelsen
DGI

Scroll to Top