Hvordan får vi flere børn og unge til at bevæge sig mere?

12. marts 2019

Tirsdag den 26. februar 2019 satte FIIBL – på vegne af Active Healthy Kids netværket – børn, unge og fysisk aktivitet på dagsordenen ved en udsolgt konference i Odense. De 130 deltagere diskuterede dagen igennem, hvordan vi får omsat de gode rammevilkår – vi på mange måder har i Danmark for at fremme fysisk aktivitet – til endnu mere bevægelse blandt flere børn og unge.

Danmark er en del af det internationale Active Healthy Kids netværk, der jævnligt gør status på i alt 10 indikatorer vedrørende børn, unge og fysisk aktivitet. Den seneste status viser blandt andet, at et stort flertal af danske børn og unge tager del i organiseret idræt, og at de fleste synes, at lokalområdet er brugbart til fysisk aktivitet. Derudover er politikker og strategier på såvel nationalt som lokalt plan med til at understøtte en række initiativer og indsatser, der har fokus på, at flere børn og unge bevæger sig mere.

Alligevel havner Danmark i den tungere ende, når det handler om børn og unges daglige fysiske aktivitetsniveau og stillesiddende adfærd i form af skærmtid. Ifølge Centerleder for FIIBL, Thomas Skovgaard, er det en helt grundlæggende udfordring, som vi i fællesskab må og skal gøre noget ved.

Fem videoer med visioner for fremtiden
På konferencedagen havde Active Healthy Kids netværket inviteret en række centrale aktører til at give deres bud på, hvordan flere børn og unge bliver mere fysisk aktive. 

Thomas Skovgaard, Centerleder i FIIBL, kommer med en kort status på Active Healthy Kids Danmark, og den udfordring Danmark p.t. står overfor med hensyn til børn og unge fysiske aktivitetsniveau.

Jens Troelsen, Professor i forskningsenheden Active Living på SDU, giver sit bud på, hvordan omgivelserne kan inspirere til endnu mere bevægelse blandt børn og unge. Han foreslår blandt andet, at der udvikles alderssvarende faciliteter, der matcher børn og unges behov.

Charlotte Bach Thomassen, Landsformand i DGI, anbefaler, at vi skal fokusere endnu mere på de voksnes betydning for børn og unges bevægelse, og at alle børn og unge skal sikres lige adgang til foreningslivet.

Bjørn Friis Neerfeldt, Generalsekretær i Dansk Skoleidræt, opfordrer til, at bevægelse bliver en endnu mere integreret del af grundskolen, og at vi får alle landets skoler med på at tilbyde deres elever en aktiv skoledag. Bjørn sætter i den forbindelse fokus på indsatser og strategier rettet mod skoleledelsesniveauet.

Maja Pilgaard, Analyse- og forskningsleder i Idan, opfordrer til, at vi i højere grad facilitere, at børn og unge kan være fysisk aktive sammen med deres venner – fordi venner både kan have indflydelse på, hvor meget børn og unge er aktive eller inaktive.

» Se videoer

Info om Active Healthy Kids

Active Healthy Kids er et internationalt netværk, der p.t. består af 49 lande. Danmark har været en del af netværket siden 2016.

Udgivelser
» Active Healthy Kids – Global Matrix 3.0

Scroll to Top