Hvad skal der til for at styrke bevægelse og motorisk udvikling i dagtilbud i Danmark?

I efteråret 2021 afholdt FIIBL i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) og Danmarks idrætsforbund (DIF) tre webinarer med fokus på fysisk aktivitet og motoriske udvikling for børn i dagtilbud. I alt deltog ni forskere, eksperter og praktikere med oplæg, som du kan se i videoerne nedenfor.

Efter hvert webinar blev alle deltagerne inviteret til at besvare et kort spørgeskema om, hvad de mener, der skal til for at styrke bevægelse og motorisk udvikling i dagtilbud i Danmark.

Fritekstbesvarelserne fra det spørgeskema, danner baggrund for artiklen ”Hvad skal der til for at styrke bevægelse og motorisk udvikling i Danmark?”, som du kan finde i højre kolonne.

Find materiale og se videoer fra tre webinarer om bevægelse og motorisk udvikling i dagtilbud

Webinar 1

Indblik i viden og erfaringer om børns motoriske udvikling

På det første webinar var fokus på omfanget og mulige konsekvenser af og årsagerne til børns motoriske udfordringer.

Webinar 2

Indsigt i hvordan dagtilbud integrerer krop, bevægelse og motorik i hverdagen

På det andet webinar var der fokus på at give indsigt i, hvordan både forskningsprojekter og kommunale forvaltninger arbejder med fysisk aktivitet og motorisk udvikling.

Webinar 3

Fremtidige indsatser til at fremme bevægelse og motorisk udvikling i dagtilbud

På webinarrækkens sidste webinar blev opmærksomheden rettet mod videndeling af et eksisterende projekt og mulige fremtidige indsatser.

Scroll to Top