Hvad er idrættens og bevægelsens værdier og kvaliteter?

11. juni 2024

Det kan du læse mere om i den nyeste udgave af MOV:E magasinet, hvor vi bl.a. ser nærmere på, hvilken betydning idræt og bevægelse har for børn og unges trivsel, dannelse og fællesskab. Magasinet indeholder også to artikler, der går helt tæt på idrætsfaget.

MOV:E 15 byder på fem spændende bidrag, der hver især udforsker, hvordan idræt og bevægelse kan tilrettelægges og anvendes til at fremme børn og unges personlige og alsidige udvikling, dannelse, fællesskaber og trivsel. Artiklerne kommer fra forskellige kontekster, men fælles for dem alle er, at de deler perspektiver på fremtidens idræt og bevægelse.

Du kan læse:

  1. En videnskabelig artikel af Maise Johansen og Helle Winther, der præsenterer erfaringer fra forskningsprojektet On the Move.

  2. Et interview med Lise Maria Elkrog-Hansen, der fortæller om dannelse og fællesskaber på idrætsefterskoler.

  3. En faglig artikel af Marie Messell, Lærke Lund Bech og Andreas Bolding Christensen, der ser nærmere på idrætsfaget, og giver læseren en status og analyse af fagets læreplaner og mål.

  4. En faglig artikel af Anne Wolff Jakobsen og Emilie Petersen, hvor du får indblik i, hvordan nyuddannede idrætslærere bruger deres uddannelseserfaringer i deres nye profession – blandt andet som oversættere af idrættens værdier og kvaliteter.

  5. En faglig artikel af Trine Jandorf, Helle Dyrløv, Katarina Lamhauge og Helle Winther, der præsenterer erfaringer fra Moving Youth-projektet. Her har unge sammen med Gerlev Idrætshøjskole, Slagelse Kommune og et antal skoler og foreninger arbejdet på at skabe grundlaget for en ny bevægelseskultur, der fokuserer på fællesskab og leg.

Fremtiden for idræt og bevægelse i skole og fritid
Idræt og bevægelse i både skole og fritid har været og vil sikkert altid være genstand for diskussioner. På det seneste, har en stor del af debatten taget udgangspunkt i den nye aftale om folkeskolen. Her ser det ud til, at idrætstimerne for de ældste elever reduceres, målene for idrætsfaget reduceres, idrætsprøven forsvinder og kravet om 45 minutters daglig bevægelse udgår. Samtidig lægges op til øget samarbejde med frivillige foreninger.

Det rejser naturligvis en række spørgsmål hos os, der dagligt arbejder med idræt og bevægelse i skolen, og det åbner op for en diskussion af særligt idrætsfagets fremtid, og overordnet, hvilke værdier og kvaliteter idræt og bevægelse skal have i samfundet. En diskussion der også får plads i dette magasin. 

MOV:E 15 henvender sig til alle, der interesserer, hvilken betydning idræt og bevægelse kan have for børn og unge. Magasinet er måske særlig interessant for dem, der arbejder med idrætsfaget – både fra et forsknings-, uddannelses- og praksisperspektiv. Som altid modtager vi gerne respons på indholdet i MOV:E og forslag til bidrag. Har du lyst til se nærmere på tidligere magasiner, kan du finde alle tidligere numre af MOV:E i vores magasinarkiv.

God læsning!

» Læs MOV:E 15

Kontakt MOV:E redaktionen

Chefredaktør Louise Stjerne Madsen
lsknudsen@health.sdu.dk

Næste magasin:
MOVE 16: Udgives marts 2025

Til det kommende MOV:E 16 søger vi artikler inden for temaet Steder for børn og unges leg og bevægelse.

Vi ønsker særligt artikler, der undersøger, hvordan steder fremmer børn og unges bevægelse og understøtter deres alsidige udvikling. “Steder” kan omfatte de fysiske omgivelser ude og inde, hvor aktiviteten finder sted, samt de pædagogiske, sociale og organisatoriske rammer, der understøtter og fremmer denne aktivitet.

Temaet kan inddrage eksempler fra institutioner, skoler, uddannelsessteder samt fra fritids- og foreningslivet. 

Har du en idé til en artikel, hører vi gerne fra dig senest d. 16. august 2024. Du kan læse mere om artikelformater og retningslinjer her: 

» Sådan skriver du til MOV:E magasinet 

Scroll to Top