Hvad betyder faciliteter, undervisning og kommunal praksis for børn og unges deltagelse i parasport?

17. marts 2023

Børn og unge med fysiske handicap deltager mindre i idrætstilbud end jævnaldrende børn og unge uden handicap. Derudover oplever de ofte, at det kan være svært at deltage i idrætsfællesskaber på lige fod med andre børn og unge på grund af fysiske begrænsninger samt stigmatisering. Tilpassede idrætstilbud til børn og unge med handicap tilbyder et alternativt fællesskab.

Idræt og Bevægelse for børn og unge med særlige behov er et centralt fokusområde i FIIBL, og med denne fjerde udgave af FIIBL-ESSENS sætter vi fokus på rammernes betydning for deltagelse i to konkrete idrætstilbud.

Det gør vi med afsæt i to kandidatspecialer fra studerende i Idræt og Sundhed på Syddansk Universitet. De studerende har undersøgt, hvordan børn og unge med fysiske handicap oplever muligheder og udfordringer i forbindelse med deltagelse i hhv. parasvømning og parabordtennis under Parasport Danmarks projekt: Rising Stars samt parasvømning i fem svømmeforeninger. 

Hvad er FIIBL-ESSENS?
FIIBL-ESSENS er et kort formidlingsformat, hvor vi på max fem sider, zoomer ind på et aktuelt emne, vi har fokus på i FIIBL. FIIBL-ESSENS udkommer løbende, og alle udgivelser kan tilgås på fiibl.dk/aktuel

Scroll to Top