God Start

Evaluering 

2021 – 2023

Elsass Fondens God Start indsats er et familiecentreret, ressourceorienteret og tværfagligt tilbud, der tager afsæt i de samlede omstændigheder, som gælder i den enkelte familie på indsatstidspunktet.

Den styrende ambition i God Start indsatsen er: At familier med børn (6 mdr. til 3 år) med Cerebral Parese får det bedst mulige fundament og handlekompetencer til at understøtte barnets udvikling og styrke familiens oplevelse af at mestre deres livssituation.

Ovenstående udgangspunkter indeholder alle en række fordringer og antagelser, der på forskellig vis er funderet i empirisk viden fra a) forskningslitteratur, b) systematiske indsamlinger af praksiserfaringer og c) erfaringer fra hidtidige God Start forløb.

FIIBL har i 2021-2022 evalueret God Start med det sigte at undersøge og evaluere på de centrale antagelser om årsags-virknings-mekanismer, som indsatsen rummer. Evalueringen er designet ud fra en indsatsteori udviklet i samarbejde med Elsass Fonden, og rummer både kvantitative og kvalitative metoder: spørgeskemaer, observationer og interviews. Evalueringen viser bl.a., at deltagelse i God Start styrker forældrenes mestringsevne og giver dem en oplevelse af øget livskvalitet.

I februar 2023 har FIIBL udgivet en evalueringsrapport. Rapporten og en oversigt over centrale fund kan findes her.

I løbet af 2023 udarbejdes fire videnskabelige artikler. Projektet formidles desuden ved en række internationale konferencer.

» Læs mere om indsatsen God Start

Projektteam

Charlotte Boslev Præst / cpraest@health.sdu.dk
Camilla Marie Larsen / cmlarsen@health.sdu.dk
Lars Breum Christiansen / lbchristiansen@health.sdu.dk
Thomas Skovgaard / tskovgaard@health.sdu.dk

God Start er støttet af Elsass-fonden. 

Udgivelser og formidling

» Evaluering af God Start – et familiecentreret tilbud udviklet af Elsass Fonden / Rapport udgivet i februar 2023

Scroll to Top