God Start

Elsass Fondens God Start indsats er et familiecentreret, ressourceorienteret og tværfagligt tilbud, der tager afsæt i de samlede omstændigheder, som gælder i den enkelte familie på indsatstidspunktet.

Den styrende ambition i God Start indsatsen er: At familier med børn (6 mdr. til 3 år) med Cerebral Parese får det bedst mulige fundament og handlekompetencer til at understøtte barnets udvikling og styrke familiens oplevelse af at mestre deres livssituation.

Ovenstående udgangspunkter indeholder alle en række fordringer og antagelser, der på forskellig vis er funderet i empirisk viden fra a) forskningslitteratur, b) systematiske indsamlinger af praksiserfaringer og c) erfaringer fra hidtidige God Start forløb.

Kontakt

Camilla Marie Larsen / cmlarsen@health.sdu.dk
Lars Breum Christiansen / lbchristiansen@health.sdu.dk
Thomas Skovgaard / tskovgaard@health.sdu.dk
Charlotte Boslev Præst
Danielle Nørager Johansen

God Start er støttet af Elsass-fonden.
» Læs mere om God Start indsatsen.

Udgivelser

FIIBL har i 2021-2022 evalueret God Start. Evalueringen viser bl.a. at deltagelse i God Start styrker forældrenes mestringsevne og giver dem en oplevelse af øget livskvalitet. 

» Evaluering af God Start – et familiecentreret tilbud udviklet af Elsass Fonden / Rapport udgivet i februar 2023

I september 2023 udkom den første videnskabelige artikel fra projektet. 

» ’Træning som leg’ – En ændret tilgang til træning for forældre til børn med cerebral parese. Et evalueringsstudie af Elsass Fondens familiecentrerede indsats ’God Start’. 

Der er yderligere tre videnskabelige artikler undervejs.

Præsentationer og oplæg om God Start

Scroll to Top