GOD START – et virksomt afsæt for forældre til børn med Cerebral Parese

9. februar 2023

FIIBL har netop færdiggjort en evaluering af ’God Start’ – en indsats udviklet af Elsass Fonden til familier med børn med Cerebral Parese (CP). Evalueringen viser, at ’God Start’ styrker forældrenes mestringsevne og giver dem en oplevelse af øget livskvalitet.

’God Start’ er en familiecentreret indsats, hvor familier med børn med CP i alderen 6 mdr. til og med 3 år deltager i et 4-dages ophold ved Elsass Fonden. Familierne tilknyttes et tværfagligt team, de bliver præsenteret for nyeste viden om CP, møder voksne med CP og får mulighed for at netværke med andre familier i situationer lig deres.

Forskningssamarbejde
I samarbejde med Elsass Fonden har FIIBL undersøgt, hvordan deltagelse i ’God Start’ påvirker familier med børn med CP på både kort og længere sigt.

Den afsluttende evalueringsrapport er baseret på: 1) spørgeskemaer til forældre, 2) observationer af ’God Start’ ophold, 3) interviews med forældre samt 4) interviews med Elsass Fondens fagpersoner. Der er indsamlet data før, lige efter og seks måneder efter ’God Start’ ophold.

Rapportens hovedkonklusioner:

  • ’God Start’ opleves af familierne som et velstruktureret tilbud for familier med børn med CP. Familierne udtrykker stor glæde ved at have fået mulighed for at tage del.
  • Undersøgelsens resultater antyder, at forældrenes livskvalitet og mestringsevne øges efter deltagelse i ’God Start’.
  • Forældrene føler sig set, hørt og mødt som en hel familie, der inddrages og sættes i centrum for indsatsen.
  • Deltagelse i ’God Start’ giver forældrene en ro i maven og tro på, at de gør det godt nok.
  • Både mindsettet omkring og tilgangen til træning med barnet med CP ændres markant hos forældrene efter ’God Start’. Familierne får et større overskud og ro omkring kravene til træning.
  • Mødet med andre familier i lignende situation giver en følelse af ikke at være alene.
  • Der er potentiale for optimering af ’God Start’. Bl.a. via et øget fokus på professionel opfølgning hos familierne efter endt ophold.
Scroll to Top