FRAME-EX

2023 – 

Projektet har fået opstartsbevillinger fra Kulturministeriets forskningspulje 2023 samt UCL’s forskningspulje Forskningsmidler til tværgående forskningsprojekter. Der er igangsat en målrettet indsats for yderligere finansiering til projektets fulde realisering.

FRAME-EX-projektet integrerer forsknings- og praksisudviklingsaktiviteter, der komplementerer hinanden med en fælles vision om at fremme lighed i sundhed ved at give disse børn og unge ressourcer og udvikle tilbud til at forbedre deres sundhedstilstand. Dette kræver samarbejde på tværs af det sundheds- og socialfaglige område samt inddragelse af den frivillige sektor.

Børn og unge med fysiske funktionsnedsættelser, såsom cerebral parese, er mindre fysisk aktive og deltager mindre i sociale og aktive fællesskaber, hvilket indvirker negativt på både deres sundhedstilstand og livskvalitet. Disse børn og unge har begrænsninger i udførelsen af almindelige dagligdags aktiviteter såsom cykling og løb, hvorfor tilpassede og motiverende træningsaktiviteter er nødvendige. Sådan en træningsaktivitet er Frame Running.

Hvad er Frame Running?
Frame Running er aktiviteter/parasport, hvor der løbes på specialdesignede trehjulede løbecykler. Frame Runner-cyklen giver selv personer med moderate til svære funktionsnedsættelser mulighed for at opleve fornemmelsen af selvstændig løb og at deltage i idræts-og bevægelsesfællesskaber. 

FRAME-EX projektet ønsker at skabe bedre rammer for, at børn og unge med moderate til svære funktionsnedsættelser, som bl.a. cerebral parese, kan være aktive via Running Running aktiviteter og derved få mulighed for at indgå i bevægelsesfællesskaber.

Dette ved at udvikle, teste, tilpasse og facilitere implementeringen af motiverende, praksisorienterede og evidensbaserede løsninger til, hvordan Frame Running kan fremme funktionsevne, deltagelsesgrad og livskvalitet hos denne målgruppe.

Der skabes evidensbaseret praksisviden gennem:

Kontakt

Camilla Marie Larsen / cmla2@ucl.dk
Josephine Kvejborg Rasmussen / jkra@ucl.dk
Lars Breum Christiansen /  lbchristiansen@health.sdu.dk
Marianne Staal Stougaard /  msst1@ucl.dk
Charlotte Boslev Præst

Projektgruppen er sammensat på tværs af følgende institutioner:

  • Syddansk Universitet
  • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Odense Universitets Hospital /Ortopædkirurgisk Forskningsenhed
  • Parasport Danmark
  • Parasport Frederiksberg
  • Desuden en international samarbejdspartner fra Lunds Universitet i Sverige.

Projektoverblik i FRAME-EX

Scroll to Top