FIT FIRST FOR ALL

Maj 2023

Vi søger lige nu skoler i hele landet til at deltage i projektet, FIT FIRST 20. Vi søger i alt 24 skoler, som kan deltage med 4. og/eller 5. klassetrin. Vi starter i august 2023 og projektet kører i 2 skoleår.

Som deltagende skole vil man ved lodtrækning komme i én af tre grupper:

  • a) indsatsgruppe, hvor man laver 3 x 45 min ugentlig FIT FIRST 20 i ét år
  • b) indsatsgruppe, hvor man laver 3 x 45 min ugentlig FIT FIRST 20 i ét år + 8 ugers booster i år 2 (jan-marts 2025), hvor der vil være samarbejde med foreninger, eller
  • c) kontrolgruppe, som fortsætter med vanlig praksis. Alle kontrolskoler får dog mulighed for at arbejde med FIT FIRST 20 efter projektperioden.

Hvad er FIT FIRST?
FIT FIRST er et unikt koncept, som er udviklet ud fra den nyeste viden om betydningen af fysisk aktivitet for børns sundhed, fysiske form og læring.

Undervisningsforløbene har fokus på højintense, sjove og involverende øvelser fra 20 idrætsgrene. FIT FIRST er desuden udviklet med udgangspunkt i fagmålene for idræt, som kan placeres i idrætsundervisningen, som understøttende undervisning eller som bevægelse i de øvrige fag.

Skriv til os for yderligere info og for tilmelding:

Chiara Cimenti ccimenti@health.sdu.dk
Peter Krustrup pkrustrup@health.sdu.dk

» Læs mere om FIT FIRST 20

2023-2025

I projektet undersøger FIIBL implementeringen af konceptet FITFIRST FOR ALL på de deltagende skoler.

Formålet er at blive klogere på, hvad der bliver leveret på skolerne, hvor deltagende eleverne er i aktiviteterne, hvordan elever, lærere og ledere tager imod konceptet, og hvordan FITFIRST FOR ALL i det hele taget passer ind i skolens praksis.

I perioden 2023-2024 følger vi indsatsen FITFIRST 10, der er et dosis-responsstudie målrettet 2.-3. klasse. Her skal vi kigge nærmere på implementeringen af fuld dosis (3 gange/uge) sammenholdt med halv dosis (1,5 gange/uge) i forhold til hvor meget der bliver leveret, hvad der bliver leveret, hvor motiverede eleverne er for FITFIRST 10 lektionerne, samt lærernes accept at konceptet.

I perioden 2023-2025 følger vi indsatsen FITFIRST 20, der er målrettet mellemtrinnet. Her skal vi følge skolerne fra forberedelse til fastholdelse af indsatsen, for at blive klogere på alle aspekter af implementeringsprocessen for skolen som helhed.

Hvad er FITFIRST?
FITFIRST er et undervisningsforløb udviklet af DIF, Team Danmark og SDU til den danske folkeskole, med hovedfokus på intens og involverende træning med udgangspunkt i etablerede idrætsgrene.

Konceptet er tilpasset skolens rammer, med et udvalg af aktive moduler á 40 minutters varighed. Formålet med aktiviteterne er at sikre en undervisning med høj intensitet, give eleverne en stor berøringsflade med idrættens forskellige aspekter samt styrke glæden ved at deltage i aktiviteter, hvor forudgående kompetence ikke er det altafgørende.

I perioden 2022-2025 skal en række danske folkeskoler arbejde med konceptet.

» Læs mere her

 

Projektteam

Sofie Koch / skoch@health.sdu.dk 
Lars Breum Christiansen / lbchristiansen@health.sdu.dk

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden

Scroll to Top