FIT FIRST FOR ALL

2023 – 2025

I dette projekt undersøger FIIBL implementeringen af konceptet FIT FIRST på ca. 60 danske skoler. Projektet indeholder tre indsatser:

  • indsats målrettet indskolingen (FIT FIRST 10),
  • indsats målrettet mellemtrinnet (FIT FIRST 20)
  • indsats målrettet udskolingen (FIT FIRST Teen)

Formålet er at blive klogere på, hvordan konceptet fungerer ude på skolerne, hvor ofte de arbejder med FIT FIRST, elevernes motivation for at deltage, hvilke tilpasninger de laver undervejs, samt hvordan FIT FIRST i det hele taget passer ind i skolens hverdag.

I skoleåret 2022/23 og 2023/24 følger vi indsatsen FIT FIRST 10, der er et såkaldt dosis-responsstudie målrettet 2.-3. klasse. Her skal vi kigge nærmere på implementeringen af fuld dosis (3 gange/uge) sammenholdt med halv dosis (1,5 gange/uge) i forhold til hvor meget der bliver leveret, hvad der bliver leveret, hvor motiverede eleverne er for FITFIRST 10 lektionerne, samt lærernes accept at konceptet.

I skoleårene 2023-2025 følger vi indsatsen FIT FIRST 20, der er målrettet mellemtrinnet. Her sætter vi særligt fokus på fire deltagende indsatsskoler og følger dem tæt i løbet af de to skoleår. Gennem observationer og interviews med lærere ønsker vi at blive klogere på, hvordan lektionerne fungerer i praksis samtidig med at få et indblik i, hvilke muligheder og udfordringer lærerne oplever med konceptet.

I skoleåret 2024/25 følger vi indsatsen FIT FIRST Teen, som er målrettet udskolingen. FIT FIRST Teen er det nyeste skud på stammen af FIT FIRST koncepter, så her sætter vi særligt fokus på, hvad der er på spil, når bevægelseskonceptet udrulles blandt de ældste elever.

Hvad er FIT FIRST?
FIT FIRST er et bevægelsestilbud udviklet af DIF, Team Danmark og SDU, som har et primært fokus på højintens, sjov og involverende bevægelse, som tager udgangspunkt i etablerede idrætsgrene.

Konceptet er tilpasset skolens rammer og indeholder et bredt udvalg af 40-minuters lektionsplaner. Formålet med aktiviteterne er at sikre en undervisning med høj intensitet, give eleverne en stor berøringsflade med idrættens forskellige aspekter samt styrke glæden ved at deltage i aktiviteter, hvor forudgående kompetence ikke er det altafgørende. Konceptet kan bruges ind i den eksisterende idrætsundervisning eller som supplement til anden undervisning.

Kontakt

Sofie Koch / skoch@health.sdu.dk 
Lars Breum Christiansen / lbchristiansen@health.sdu.dk

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden

» Læs mere om FIT FIRST her

Scroll to Top